EU-VS Kaderprogramma voor gegevensprivacy
(EU-VS DPF) – Conform privacybeleid

Privacy Policy
Disclaimer: phoenixNAP LLC ("phoenixNAP") zet zich in om de hoogste ethische normen in zijn zakelijke praktijken te handhaven en streeft ernaar om persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin het zaken doet.

In dit EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF)-conform privacybeleid worden de privacyprincipes uiteengezet die van toepassing zijn phoenixNAP volgt met betrekking tot persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Economische Ruimte (EER) (waaronder de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie (EU) plus, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) naar de Verenigde Staten.

phoenixNAP voldoet aan het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. phoenixNAP heeft tegenover het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat zij zich houdt aan de EU-VS Data Privacy Framework Program Principles (EU-US DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op basis van de EU-VS DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes, zijn de principes van toepassing. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

phoenixNAP heeft verklaard dat het zich houdt aan de kennisgevingsprincipes van het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF); Keuze; Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht; Beveiliging; Gegevensintegriteit en doelbinding; Toegang; en Beroep, handhaving en aansprakelijkheid in het kader van de certificering van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF). Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF), zijn de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) van toepassing. Voor meer informatie over het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) en om te bekijken phoenixNAP's certificering kunt u terecht op de https://www.dataprivacyframework.gov/ pagina.

phoenixNAP's deelname aan het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die onderworpen zijn aan de phoenixNAP Privacyovereenkomst en is ontvangen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. phoenixNAP zal met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens voldoen aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF). Raadpleeg dit phoenixNAP Privacyovereenkomst voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens. Bovendien kunnen bepaalde persoonlijke gegevens onderhevig zijn aan een meer specifiek privacybeleid van phoenixNAP, die ook consistent zijn met de vereisten van het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF).

phoenixNAP verzamelt de volgende gegevens en vermeldt het doel van de verzameling:

Data Doel
Voornaam Marketing, facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
Achternaam Marketing, facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
Bedrijfsnaam Marketing, facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
E-mailadres Marketing, facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
Zakelijk fysiek adres Facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
Zakelijk telefoonnummer Facturering / accountregistratie, biometrische inschrijving
Iris scan Biometrische inschrijving
Vasculaire scan Biometrische inschrijving
Rijbewijs / foto-ID Toegang tot faciliteiten

phoenixNAP kan zijn marketinggegevens delen met partners binnen zijn ecosysteem dat VMware, Microsoft, Veeam, Brocade, Intel, Nimble, SuperMicro en Micron omvat. Deze gegevens kunnen worden gedeeld door 3rd partijautomatisering en CRM-systemen, voornamelijk Salesforce en Hubspot.

phoenixNAP kan ook worden vereist om persoonlijke informatie van een persoon openbaar te maken als reactie op een wettig verzoek van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

If phoenixNAP Als we ooit persoonsgegevens doorgeven aan derden voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd, bieden we betrokkenen een opt-out-keuze om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

phoenixNAPDe aansprakelijkheid van de onderneming voor persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) en vervolgens overdraagt ​​aan een derde partij, wordt beschreven in de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF). In het bijzonder, phoenixNAP blijft verantwoordelijk en aansprakelijk op grond van de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF) als externe agenten die zij inschakelt om namens haar de persoonsgegevens te verwerken, dit doen op een manier die niet strookt met de beginselen, tenzij phoenixNAP bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

In overeenstemming met de EU-VS DPF, phoenixNAP verbindt zich ertoe samen te werken en respectievelijk te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) van de EU met betrekking tot onopgeloste klachten over onze omgang met personeelsgegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF in de context van de arbeidsrelatie .

phoenixNAP erkent dat EU-burgers het recht hebben op toegang tot de persoonlijke informatie die we over hen bewaren. Een persoon die toegang zoekt of onjuiste gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Chief Legal Officer, wiens contactgegevens hieronder worden vermeld. Als u wordt gevraagd om gegevens te verwijderen, zullen we binnen een redelijke termijn reageren.

In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework-programma, phoenixNAP verbindt zich ertoe om klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens die naar de Verenigde Staten zijn overgedragen op te lossen in overeenstemming met de DPF-principes. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over DPF moeten eerst contact opnemen

phoenixNAP LLC,

c / o Juridische afdeling

2353 W. Universiteit, Tempe, AZ 85281

phoenixNAP heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de DPF-principes door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, Data Privacy Framework Services, beheerd door BBB National Programs. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, gaat u naar https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen. Deze service wordt u gratis aangeboden.

Als uw DPF-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet door andere verhaalmechanismen zijn opgelost. Zien https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Mocht uw klacht na een beoordeling door. Geheel of gedeeltelijk onopgelost blijven phoenixNAP, BBB National Programs Data Privacy Framework Services en de relevante DPA kunt u, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk bindende arbitrage aanvragen bij het EU-US Data Privacy Framework program (EU-US DPF) Panel. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.dataprivacyframework.gov/.

phoenixNAP valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Ingangsdatum: september 2023.