Wat is Zero Touch Provisioning (ZTP)?

28 mei 2024

Zero Touch Provisioning (ZTP) is een geautomatiseerd netwerkconfiguratieproces waarmee nieuwe apparaten kunnen worden geïmplementeerd en geconfigureerd met minimale handmatige tussenkomst. Het vereenvoudigt de installatie van netwerkapparaten door automatisch configuratie-instellingen en software-updates te downloaden en toe te passen zodra het apparaat op het netwerk is aangesloten.

wat is zero-touch provisioning

Wat is Zero Touch Provisioning?

Zero Touch Provisioning (ZTP) is een geautomatiseerd proces dat is ontworpen om de implementatie en configuratie van netwerkapparaten te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Wanneer een nieuw apparaat aan een netwerk wordt toegevoegd, zorgt ZTP ervoor dat het automatisch de benodigde gegevens downloadt en toepast configuratiebestanden en software-updates zonder handmatige tussenkomst van netwerkbeheerders. Het proces houdt doorgaans in dat het apparaat opstart en verbinding maakt met een vooraf geconfigureerd apparaat server, dat vervolgens de nodige instructies en configuraties biedt op basis van vooraf gedefinieerd beleid.

Het doel van ZTP is om de menselijke betrokkenheid bij de initiële installatie te minimaliseren, de kans op fouten te verkleinen en de implementatie van de netwerkinfrastructuur te versnellen. Deze aanpak is vooral nuttig in omgevingen waar grote aantallen apparaten snel en consistent moeten worden geïmplementeerd, omdat het ervoor zorgt dat alle apparaten voldoen aan dezelfde configuratiestandaarden en operationele vereisten.

Door implementatietaken te automatiseren verbetert ZTP de operationele efficiëntie, vermindert de tijd en kosten die gepaard gaan met handmatige configuratie en zorgt het voor een betrouwbaardere en gestandaardiseerde netwerkconfiguratie.

Hoe werkt Zero Touch Provisioning?

Zero Touch Provisioning (ZTP) werkt via een reeks geautomatiseerde stappen die de implementatie en configuratie van netwerkapparaten stroomlijnen. Wanneer een nieuw apparaat voor de eerste keer op het netwerk wordt aangesloten, volgt het een vooraf gedefinieerde volgorde om volledig operationeel te worden zonder handmatige tussenkomst. Dit is hoe ZTP doorgaans werkt:

 • Eerste keer opstarten. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, start het opstartproces en voert het een basisset instructies uit die zijn opgeslagen in de firmware.
 • Netwerkverbinding. Het apparaat probeert verbinding te maken met het netwerk en een IP-adres via DHCP (Dynamisch hostconfiguratieprotocol). De DHCP server kan aanvullende informatie bieden, zoals de locatie van een configuratie server.
 • Configuratie server ontdekking. Het apparaat lokaliseert de configuratie server met behulp van de door DHCP verstrekte informatie server. Deze server is vooraf geconfigureerd om het ZTP-proces van het netwerk te beheren.
 • Configuratie en scripts downloaden. Het apparaat downloadt configuratiebestanden, scriptsen mogelijk firmware-updates van de configuratie server. Deze bestanden bevatten de benodigde instellingen en instructies om het apparaat volgens te configureren netwerk beleid en vereisten.
 • Configuratie toepassen. Het apparaat voert de gedownloade scripts uit en past de configuratie-instellingen toe. Dit kunnen netwerkparameters, beveiligingsinstellingen en andere operationele configuraties zijn die nodig zijn om het apparaat correct te laten functioneren binnen het netwerk.
 • Firmware-update (indien nodig). Als de configuratie server omvat een firmware update, het apparaat downloadt en installeert deze om er zeker van te zijn dat de nieuwste softwareversie wordt uitgevoerd.
 • Operationele staat. Nadat alle configuraties en updates zijn toegepast, gaat het apparaat over naar de operationele status, klaar om de toegewezen functies binnen het netwerk uit te voeren.

Gebruiksscenario's voor Zero Touch Provisioning

Zero Touch Provisioning (ZTP) biedt aanzienlijke voordelen in verschillende netwerkscenario's door de apparaatconfiguratie en -implementatie te automatiseren. ZTP is vooral waardevol in omgevingen waar snelle, grootschalige implementatie noodzakelijk is en consistente configuratiestandaarden moeten worden gehandhaafd. Hier zijn enkele belangrijke gebruiksscenario's voor ZTP:

 • Data center uitbreiding. In het groot data centers, nieuwe toevoegen servers en netwerkapparaten kunnen complex en tijdrovend zijn. Met ZTP kunnen nieuwe apparaten snel en consistent worden geconfigureerd, zodat ze voldoen aan de specifieke vereisten en het beleid van de data center infrastructuur.
 • Inzet van een filiaal. Voor bedrijven met meerdere vestigingen automatiseert ZTP de configuratie van netwerkapparaten, waardoor een snelle en uniforme netwerkimplementatie in alle vestigingen mogelijk wordt.
 • Netwerken van serviceproviders. Telecommunicatie- en internetproviders moeten vaak grote aantallen netwerkapparaten over grote geografische gebieden inzetten. ZTP faciliteert de efficiënte uitrol van klantlocatieapparatuur (CPE), routers en schakelaars, waardoor de behoefte aan technische ondersteuning ter plaatse wordt verminderd en de dienstverlening wordt versneld.
 • Netwerken van winkelketens. Winkelketens met talloze winkels hebben consistente netwerkconfiguraties nodig om hun activiteiten te ondersteunen. ZTP maakt de snelle implementatie van netwerkapparaten in nieuwe of bestaande winkels mogelijk, waardoor elke locatie dezelfde configuratie- en beveiligingsinstellingen heeft, wat cruciaal is voor gecentraliseerd beheer en naleving van de beveiligingsregels.
 • Implementatie van IoT-apparaten. De Internet of Things (IoT) omvat de inzet van een groot aantal sensoren en apparaten, vaak op afgelegen of moeilijk bereikbare locaties. ZTP vereenvoudigt het installatieproces, waardoor de apparaten zichzelf automatisch kunnen configureren en naadloos kunnen integreren in het bestaande netwerk.
 • Ondersteuning van personeel op afstand. Met de toename van werken op afstand moeten bedrijven hun externe werknemers voorzien van netwerkapparaten zoals VPN routers of beveiligde toegangspunten. ZTP zorgt ervoor dat deze apparaten vooraf zijn geconfigureerd en klaar zijn voor gebruik, waardoor de installatielast voor werknemers en IT-ondersteuningsteams wordt verminderd.
 • Tijdelijke netwerken. Evenementen, conferenties en tijdelijke installaties vereisen vaak de snelle installatie van een betrouwbare netwerkinfrastructuur. ZTP maakt de snelle implementatie van tijdelijke netwerken mogelijk en zorgt ervoor dat alle apparaten correct en consistent worden geconfigureerd met minimale handmatige inspanning.

Voor- en nadelen van Zero Touch Provisioning

Wanneer u de implementatie van Zero Touch Provisioning overweegt, is het essentieel om de voor- en nadelen ervan tegen elkaar af te wegen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen en potentiële beperkingen van ZTP.

ZTP-professionals

ZTP brengt veel voordelen met zich mee, waaronder:

 • Minder handmatige inspanning. ZTP automatiseert het configuratie- en implementatieproces, waardoor de noodzaak voor handmatige tussenkomst aanzienlijk wordt verminderd.
 • Consistentie en standaardisatie. Door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde configuratiebestanden en scripts zorgt ZTP ervoor dat alle apparaten uniform worden geconfigureerd. Consistentie van instellingen en beleid op alle apparaten vermindert het risico op configuratiefouten.
 • Snellere implementatie. Met ZTP kunnen nieuwe apparaten veel sneller worden ingezet en operationeel worden vergeleken met handmatige inrichting. Deze snelle implementatiemogelijkheid is vooral gunstig in grootschalige omgevingen, zoals data centers of serviceprovidernetwerken.
 • Kostenbesparingen. Het automatiseren van het provisioningproces verlaagt de arbeidskosten die gepaard gaan met het handmatig instellen van apparaten. Bovendien leiden minder configuratiefouten in de loop van de tijd tot lagere probleemoplossings- en onderhoudskosten.
 • Schaalbaarheid. ZTP is zeer schaalbaar, waardoor het ideaal is voor omgevingen die de inzet van talloze apparaten vereisen. Of het nu gaat om het uitbreiden van een data center of het uitrollen van nieuwe vestigingen, ZTP kan de toegenomen vraag aan zonder een proportionele toename van de inspanning.
 • Verbeterde nauwkeurigheid. Geautomatiseerde inrichting minimaliseert menselijke fouten die kunnen optreden tijdens handmatige configuratie. Grotere nauwkeurigheid zorgt ervoor dat apparaten naar verwachting werken en voldoen aan het beveiligings- en operationele beleid.
 • Implementatie op afstand. Met ZTP kunnen apparaten op afstand worden ingericht, waardoor de noodzaak voor technische ondersteuning ter plaatse wordt geëlimineerd. Dit is met name handig voor het inzetten van apparatuur op afgelegen of moeilijk bereikbare locaties.
 • Vereenvoudigd beheer. Door het provisioningproces te centraliseren, vereenvoudigt ZTP het beheer van netwerkapparaten. IT-beheerders kunnen configuraties eenvoudig vanaf een centrale locatie bijwerken en beheren, waardoor de netwerkactiviteiten worden gestroomlijnd.
 • Verbeterde beveiliging. Consistente en geautomatiseerde configuratieprocessen zorgen ervoor dat het beveiligingsbeleid op uniforme wijze wordt toegepast op alle apparaten. Dit verkleint de kans op beveiligingslekken veroorzaakt door inconsistente handmatige configuraties.
 • Snel herstel en herinrichting. In geval van apparaatstoringen of herconfiguratiebehoeften zorgt ZTP voor een snelle herinrichting van apparaten, waardoor de uitvaltijd en zorgen bedrijfscontinuïteit.

ZTP-tegens

Dit zijn de nadelen van ZTP waar gebruikers en organisaties zich bewust van moeten zijn:

 • Complexiteit van de initiële installatie. Het implementeren van ZTP vereist een investering vooraf in de benodigde infrastructuur, inclusief configuratie servers en scriptomgevingen. Deze initiële complexiteit kan een barrière vormen voor organisaties zonder bestaande geautomatiseerde implementatieframeworks.
 • Veiligheidsrisico's. Het automatiseren van het provisioningproces kan beveiligingsproblemen met zich meebrengen als het niet goed wordt beheerd. Ongeautoriseerde toegang tot de configuratie servers of onveilige overdracht van configuratiebestanden kan leiden tot potentiële inbreuken op de beveiliging.
 • Afhankelijkheid van netwerkconnectiviteit. ZTP is sterk afhankelijk van netwerkconnectiviteit om configuratiebestanden en updates te downloaden. In omgevingen met onbetrouwbare of beperkte netwerktoegang kan het provisioningproces worden verstoord, wat tot vertragingen bij de implementatie leidt.
 • Problemen oplossen. Geautomatiseerde processen kunnen soms mislukken zonder duidelijke aanwijzingen over wat er mis is gegaan. Het oplossen van deze problemen is complex en vereist gespecialiseerde kennis om problemen te diagnosticeren en op te lossen.
 • Beperkte aanpassing. Hoewel ZTP uitblinkt in het implementeren van gestandaardiseerde configuraties, kan het worstelen met scenario's die veel maatwerk vereisen. Het aanpassen van ZTP-processen om unieke configuraties voor specifieke apparaten te verwerken kan een uitdaging en tijdrovend zijn.
 • Grondstoffenintensief. De serverDe apps en infrastructuur die nodig zijn om ZTP te ondersteunen, moeten robuust zijn en in staat zijn om meerdere provisioneringsverzoeken tegelijkertijd te verwerken. Kleinere organisaties kunnen merken dat de middelenvereisten van ZTP groter zijn dan wat ze kunnen rechtvaardigen of zich kunnen veroorloven.
 • Vendor lock-in. Sommige ZTP-oplossingen zijn gebonden aan specifieke leveranciers of ecosystemen, wat beperkingen kan opleveren flexmogelijkheid. Organisaties kunnen vastzitten aan die van een bepaalde leverancier hardware en softwareoplossingen, waardoor hun vermogen om hun technologiestapel te diversifiëren afneemt.
 • Complex onderhoud. Het bewaren van de ZTP-scripts, configuratiebestanden en server De up-to-date infrastructuur vereist voortdurend onderhoud. Dit kan veel middelen vergen en vereist mogelijk toegewijd personeel om effectief te kunnen beheren.

Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.