XHTML-definitie


XHTML (Extensible HyperText Markup Language) is een opmaaktaal voor het maken van webpagina's. De taal gebruikt XML-syntaxisregels, die strenger zijn dan HTML. XHTML is bedoeld om consistentie in de weergave tussen browsers te bieden.