Wat is de slechtst passende toewijzing?


De slechtst passende toewijzing is a geheugenbeheer strategie die besturingssystemen gebruiken om geheugenbronnen toe te wijzen aan processen. Het gaat om het vinden en toewijzen van het grootste beschikbare geheugenblok aan het proces in kwestie. Met andere woorden, de slechtst passende algoritme zoekt naar het geheugenblok dat qua grootte het verst verwijderd is van de gevraagde grootte van het proces. Het doel van het slechtst passende toewijzingsalgoritme is het maximaliseren van het geheugen fragmentatie. Het houdt de grootste blokken beschikbaar, wat handig kan zijn in situaties waarin in de toekomst mogelijk grotere processen worden toegewezen. Het kan echter resulteren in inefficiënt geheugengebruik, omdat kleinere blokken mogelijk niet volledig worden benut, wat leidt tot fragmentatie.