Wat is XAML? - XAML-definitie


XAML (Extensible Application Markup Language) is een op XML gebaseerde declaratieve taal voor het bouwen van gebruikersinterfaces in Windows.