Wat is SOAP?


SOAP (Simple Object Application Protocol) is een op XML gebaseerd communicatieprotocol voor het transporteren van informatie tussen computers. Het protocol is platformonafhankelijk en maakt de implementatie van verschillende uitwisselingsprotocollen mogelijk, meestal via HTTP.