Wat is SOAP?

15 June 2022

SOAP (Simple Object Application Protocol) is een op XML gebaseerd communicatieprotocol voor het transporteren van informatie tussen computers. Het protocol is platformonafhankelijk en maakt de implementatie van verschillende uitwisselingsprotocollen mogelijk, meestal via HTTP.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.