Wat is een ping?


Een ping, of pakket-internetgroper, is een netwerkdiagnosetool die wordt gebruikt om de communicatie te bepalen latency tussen twee netwerkknooppunten.

De software dankt zijn naam aan het geluid dat wordt gebruikt in actieve sonartechnologie. Zoals de sonar de afstand tussen voertuigen bepaalt, bepaalt de ping de afstand tussen netwerkknooppunten. Hoe groter de afstand, hoe hoger de ping-waarde en hoe groter de latentie.