Wat is middleware?


Middleware is een soort software die de kloof overbrugt tussen een besturingssysteem en de applicaties erop. Door middel van middleware kunnen applicaties op effectieve wijze communicatie tot stand brengen op legacy-systemen en gegevens in gedistribueerde omgevingen beheren.