Wat is middleware?

16 Augustus 2022

Middleware is een soort software die de kloof overbrugt tussen een besturingssysteem en de applicaties erop. Door middel van middleware kunnen applicaties op effectieve wijze communicatie tot stand brengen op legacy-systemen en gegevens in gedistribueerde omgevingen beheren.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.