Wat is FTP?


FTP (File Transfer Protocol) is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om bestanden van het ene systeem naar het andere over te brengen. FTP is een laagprotocol van een TCP/IP-verbinding.