Wat is defragmentatie?

7 juni 2024

Defragmentatie is een proces dat wordt gebruikt om de prestaties van de harde schijf van een computer te optimaliseren door gefragmenteerde gegevens te reorganiseren. Naarmate bestanden worden gemaakt, verwijderd en gewijzigd, kunnen ze na verloop van tijd gefragmenteerd raken, wat betekent dat ze worden opgeslagen in niet-aaneengesloten clusters op de schijf. Dit fragmentatie kan het systeem vertragen, omdat de schijf toegang moet hebben tot meerdere locaties om er één op te halen filet.

wat is defragmentatie

Wat is defragmentatie?

Defragmentatie is een cruciaal onderhoudsproces voor traditioneel harde schijven (HDD's) gericht op het optimaliseren van hun prestaties. Wanneer gegevens op een harde schijf worden opgeslagen, zijn deze vaak niet aaneengesloten. In plaats daarvan, terwijl bestanden worden gemaakt, gewijzigd en verwijderd, wordt het besturingssysteem verdeelt ruimte voor hen waar beschikbaar, wat leidt tot fragmentatie.

Fragmentatie treedt op wanneer de beschikbare ruimte op de harde schijf niet groot genoeg is om een ​​heel bestand te huisvesten. Bijgevolg worden de gegevens van het bestand opgeslagen in niet-aaneengesloten clusters, verspreid over verschillende fysieke locaties op de schijf. Deze verspreide opslag verslechtert de prestaties van de schijf, omdat wanneer het systeem een ​​bestand moet lezen of schrijven, het toegang moet krijgen tot meerdere gefragmenteerde clusters, wat resulteert in langere zoektijden en verminderde efficiëntie.

Waarom is defragmentatie belangrijk?

Defragmentatie is om verschillende redenen belangrijk, waaronder:

 • Verbetert de schijfprestaties. Fragmentatie zorgt ervoor dat de lees-/schrijfkoppen van de harde schijf vaker en over grotere afstanden bewegen om toegang te krijgen tot gefragmenteerde bestanden, wat leidt tot langere zoektijden en langzamere prestaties. Defragmentatie herschikt gefragmenteerde gegevens zodat bestanden in aaneengesloten clusters worden opgeslagen, waardoor de zoektijden worden verkort en de algehele schijfprestaties worden verbeterd.
 • Verbetert de systeemsnelheid. Met kortere zoektijden, toepassingen en bestanden worden sneller geladen en het systeem werkt soepeler. Dit is vooral merkbaar in systemen met sterk gefragmenteerde schijven of grote bestanden, waar de prestatievermindering als gevolg van fragmentatie meer uitgesproken is.
 • Voorkomt degradatie van het bestandssysteem. De fragmentatie wordt in de loop van de tijd erger omdat er voortdurend bestanden worden gemaakt, gewijzigd en verwijderd. Zonder regelmatige defragmentatie kunnen de fragmentatieniveaus ernstig worden, wat leidt tot aanzienlijke prestatievermindering en potentieel bestandssysteem corruptie. Defragmentatie helpt de gezondheid en integriteit van het bestandssysteem te behouden door de fragmentatieniveaus onder controle te houden.
 • Optimaliseert schijfruimte. Defragmentatie kan ook gefragmenteerde vrije ruimte op de schijf terugwinnen en deze in grotere aaneengesloten blokken consolideren. Dit proces helpt het gebruik van schijfruimte te optimaliseren, waardoor de besturingssysteem om bestanden efficiënter toe te wijzen en de kans op fragmentatie van schijfruimte in de toekomst te verkleinen.
 • Verlengt de levensduur van HDD's. Defragmentatie kan de levensduur van harde schijven verlengen door de hoeveelheid fysieke beweging die nodig is om toegang te krijgen tot gegevens te verminderen. Overmatige fragmentatie en langere zoektijden dragen bij aan mechanische slijtage van de bewegende delen van de schijf, wat mogelijk kan leiden tot voortijdige uitval van de schijf. Regelmatige defragmentatie beperkt dit risico en verlengt de levensduur van de HDD.

Wanneer vindt defragmentatie plaats?

Defragmentatie vindt doorgaans plaats tijdens perioden van lage systeemactiviteit, bijvoorbeeld wanneer de computer niet actief is. Veel moderne besturingssystemen, zoals Windows en macOS, zijn uitgerust met ingebouwde defragmentatiehulpprogramma's die automatisch defragmentatietaken plannen die tijdens deze inactieve tijden worden uitgevoerd. Deze hulpprogramma's analyseren het fragmentatieniveau van de harde schijf en initiëren indien nodig defragmentatieprocessen om de schijfprestaties te optimaliseren.

Bovendien kunnen gebruikers op elk gewenst moment handmatig defragmentatie starten met behulp van de ingebouwde defragmentatietools of defragmentatiesoftware van derden. Handmatige defragmentatie kan nodig zijn als de automatische scheduling is uitgeschakeld of als de gebruiker buiten de geplande tijden een defragmentatie wil uitvoeren.

Bij solid-state schijven (SSD's)worden traditionele defragmentatieprocessen niet aanbevolen en worden deze vaak standaard uitgeschakeld. In plaats daarvan profiteren SSD's van verschillende optimalisatietechnieken, zoals TRIM, waarmee gegevens op een lager niveau kunnen worden beheerd om de prestaties op peil te houden en de levensduur van de schijf te verlengen.

Hoe defragmentatie handmatig uitvoeren?

Door de defragmentatie handmatig uit te voeren, kunt u de prestaties van uw harde schijf optimaliseren door gefragmenteerde gegevens opnieuw te rangschikken. Zo doet u het op een Windows-systeem:

 1. Open Schijfdefragmentatie. Ga naar het Start-menu en zoek naar "Schijven defragmenteren en optimaliseren" of "Schijfdefragmentatie" en open de applicatie.
 2. Selecteer Rijden. In het venster Schijfdefragmentatie ziet u een lijst met schijven op uw systeem. Selecteer de schijf die u wilt defragmenteren. Normaal gesproken is dit station C: waarop uw besturingssysteem is geïnstalleerd.
 3. Analyseren. Klik op de knop "Analyseren" om het fragmentatieniveau van het geselecteerde station te controleren. Deze stap bepaalt of defragmentatie noodzakelijk is. Als het fragmentatieniveau hoog is (bijvoorbeeld boven 10%), ga dan verder met de volgende stap.
 4. defragmenteren. Als de analyse fragmentatie aangeeft, klikt u op de knop "Optimaliseren" of "Defragmenteren" om het defragmentatieproces te starten. Afhankelijk van de grootte en het fragmentatieniveau van de schijf kan het enige tijd duren voordat dit proces is voltooid.
 5. Voortgang in de gaten houden. U kunt de voortgang van het defragmentatieproces volgen in het venster Schijfdefragmentatie. Het toont de huidige status, inclusief het percentage verminderde fragmentatie en de verstreken tijd.
 6. Voltooiing. Zodra het defragmentatieproces is voltooid, ziet u een bericht met de resultaten. Sluit het venster Schijfdefragmentatie en start uw computer indien nodig opnieuw op.

Hoe vaak moet u defragmentatie uitvoeren?

De frequentie van de defragmentatie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de gebruikspatronen van uw computer en het type opslagapparaat dat u heeft. Hier volgen enkele algemene richtlijnen:

 • Regelmatig schema. Voor traditionele harde schijven wordt aanbevolen om regelmatig te defragmenteren om te voorkomen dat overmatige fragmentatie de prestaties beïnvloedt. Voor de meeste gebruikers kan een maandelijks of tweemaandelijks schema voldoende zijn.
 • Systeemanalyse. Veel moderne besturingssystemen, zoals Windows, bevatten automatische defragmentatietools die het fragmentatieniveau van uw schijven analyseren en defragmentatietaken dienovereenkomstig plannen. Als u erop vertrouwt dat deze ingebouwde hulpprogramma's de defragmentatie beheren, bent u verzekerd van optimale prestaties zonder de noodzaak van handmatige tussenkomst.
 • Gebruikspatronen. Als u uw computer intensief gebruikt, vooral voor taken waarbij regelmatig bestanden moeten worden gemaakt, gewijzigd en verwijderd (zoals videobewerking of grote gegevensverwerking), moet u mogelijk vaker defragmenteren om de fragmentatieniveaus onder controle te houden. Omgekeerd, als uw computergebruik licht is en weinig bestandsactiviteit met zich meebrengt, kunt u mogelijk minder vaak defragmenteren.
 • Solid State-schijven (SSD's). In tegenstelling tot traditionele HDD's profiteren SSD's niet van defragmentatie en kunnen ze er zelfs schade door ondervinden. De slijtage-nivellering algoritmen en TRIM-opdrachten die in SSD's zijn ingebouwd, beheren de gegevensdistributie en houden de prestaties automatisch op peil. Daarom is handmatige defragmentatie niet nodig en moet deze worden vermeden voor SSD's.
 • Meting van prestatie. Houd de prestaties van uw computer in de loop van de tijd in de gaten. Als u een aanzienlijke vertraging in de schijfprestaties opmerkt of als de toegang tot bestanden ongewoon lang lijkt, kan dit een teken zijn dat defragmentatie nodig is.

Wat zijn de nadelen van defragmentatie?

Defragmentatie is weliswaar gunstig voor het optimaliseren van de schijfprestaties, maar heeft ook enkele potentiële nadelen:

 • Tijdrovend proces. Defragmentatie kan een tijdrovend proces zijn, vooral op grotere schijven of schijven met een hoge mate van fragmentatie. Hoewel moderne defragmentatiehulpmiddelen efficiënter zijn dan oudere, kan het proces nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen, waarbij de computer mogelijk niet beschikbaar is voor gebruik.
 • Grondstoffenintensief. Defragmentatie vereist aanzienlijke systeembronnen, waaronder CPU en schijfgebruik. Tijdens het defragmentatieproces kunnen andere taken langzamer presteren omdat systeembronnen worden omgeleid naar de defragmentatietaak.
 • Verhoogde slijtage van HDD's. Het proces van het verplaatsen en herschikken van gegevens op een harde schijf tijdens defragmentatie kan bijdragen aan verhoogde slijtage van de mechanische componenten van de schijf, inclusief de lees-/schrijfkoppen en platters. Hoewel de impact over het algemeen minimaal is, kan frequente defragmentatie gedurende een langere periode de levensduur van de schijf enigszins verkorten.
 • Potentieel gegevensverlies. Hoewel zeldzaam, bestaat er een klein risico Data Loss tijdens het defragmentatieproces, vooral als het proces wordt onderbroken of fouten tegenkomt. Hoewel moderne defragmentatietools zijn ontworpen om dit risico te minimaliseren, is dit nog steeds een mogelijkheid, vooral als de schijf bestaande problemen of fouten vertoont.
 • Niet geschikt voor SSD's. Defragmentatie is niet geschikt voor solid-state drives en kan de levensduur van een SSD zelfs verkorten door het aantal schrijfcycli naar de geheugencellen te vergroten. Het uitvoeren van defragmentatie op een SSD is niet nodig en kan de prestaties en levensduur ervan verminderen.
 • Tijdelijke prestatievermindering. Hoewel defragmentatie uiteindelijk tot doel heeft de schijfprestaties te verbeteren, kan er tijdens het defragmentatieproces een tijdelijke verslechtering van de systeemprestaties optreden. Dit komt omdat systeembronnen worden omgeleid naar de defragmentatietaak, waardoor mogelijk andere gelijktijdige activiteiten worden vertraagd.
 • Beperkte effectiviteit voor sterk gefragmenteerde schijven. In gevallen waarin een schijf sterk gefragmenteerd is, kan defragmentatie de fragmentatieproblemen mogelijk niet volledig oplossen, vooral als er onvoldoende vrije ruimte op de schijf is om bestanden te consolideren. In dergelijke gevallen kunnen meerdere defragmentatiepassages nodig zijn om optimale resultaten te bereiken.

Verwijdert defragmentatie bestanden?

Bij defragmentatie worden bestanden niet gewist. In plaats daarvan worden de bestaande gegevens op een harde schijf opnieuw gerangschikt om de prestaties te optimaliseren door gefragmenteerde bestanden te consolideren en efficiënter te organiseren. Tijdens het defragmentatieproces worden de gegevens verplaatst en gereorganiseerd binnen de opslagruimte van de schijf, maar worden er geen bestanden verwijderd of verwijderd van de schijf. Het is echter essentieel om te weten dat hoewel het defragmentatieproces zelf geen bestanden wist, er altijd een klein risico bestaat op gegevensverlies als het proces wordt onderbroken of fouten tegenkomt. Daarom is het raadzaam om een back-up belangrijke gegevens voordat u schijfonderhoudstaken zoals defragmentatie uitvoert.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.