Wat is gegevensbeheer?


Gegevensbeheer is een reeks praktijken die door een organisatie zijn vastgesteld om met grote hoeveelheden gegevens om te gaan. De praktijken bepalen de manier waarop deze gegevens worden verzameld, opgeslagen, beschermd en georganiseerd.

Het doel van datamanagementprocedures is om de gegevens van de organisatie gemakkelijk toegankelijk en betrouwbaar te maken. Om dit te bereiken, worden de gegevens meestal opgeslagen in databases die zijn gemaakt en onderhouden met behulp van databasebeheersystemen (DBMS). databases beheer van de operationele gegevens en faciliteer de opslag van de historische en cumulatieve gegevens in a datawarehouse.