Wat is ACK?


ACK (afkorting van "acknowledgement") is een digitaal signaal dat door de gegevensontvanger naar de bron wordt verzonden en bevestigt dat de gegevens met succes zijn ontvangen. Het signaal bestaat meestal uit een enkele gereserveerde ASCII karakter. Het tegenovergestelde signaal, dat een mislukte gegevensontvangst aangeeft, wordt NACK of NAK genoemd (afkorting van "negative acknowledgement").