Wat is een verwerker?


Een processor (centrale verwerkingseenheid of CPU) is een stuk hardware op de computer moederbord die gegevensverwerking en rekentaken uitvoert. Deze printplaat voert alle basisbewerkingen binnen een computer uit (rekenkundig, logisch, invoer/uitvoer (I/O), besturen, enz.). Een processor wijst ook opdrachten toe aan andere componenten en chips in het apparaat.