Wat is een mash-up?


Een mashup is een jargon voor een webpagina of app die inhoud uit twee of meer bronnen gebruikt om één enkele service te maken en weer te geven. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker biedt een mashup een meer interactieve ervaring. Vanuit een ontwikkelingsstandpunt vermindert een mashup de hoeveelheid vereiste code en versnelt het ontwikkelingscycli.