Wat is een mash-up?

16 mei 2022

Een mashup is een jargon voor een webpagina of app die inhoud uit twee of meer bronnen gebruikt om één enkele service te maken en weer te geven. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker biedt een mashup een meer interactieve ervaring. Vanuit een ontwikkelingsstandpunt vermindert een mashup de hoeveelheid vereiste code en versnelt het ontwikkelingscycli.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.