Wat is een Linux-kernel?


De Linux-kernel is het laagste softwareniveau dat de communicatie tussen hardware en Linux besturingssysteem.

Tijdens het opstarten van het systeem wordt de Linux-kernel als eerste geladen. Vervolgens zoekt het naar aangesloten hardware en maakt van elk een virtueel beeld. De virtuele afbeeldingen worden gebruikt om hardwarebronnen toe te wijzen aan systeemprocessen.

De Linux-kernel is ook verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van conflicten tussen processen die toegang hebben tot dezelfde bronnen.

Zie ook Wat is een pit.