Wat is een gastheer?


Een host is elk apparaat dat kan communiceren met andere apparaten binnen een netwerk. Gastheren kunnen zijn servers of klanten – de eerste levert middelen en de laatste vraagt ​​erom.

Intermediaire netwerkapparaten (routers, switches en andere) worden niet herkend als hosts, maar als knooppunten.