Wat is een map?


Map is een grafische user interface metafoor die meestal overlapt met het concept van de map, omdat het meestal een verzameling verwijzingen naar bestanden en andere mappen/mappen is. Hoewel een map altijd verwijst naar een specifiek pad in de hiërarchie van het bestandssysteem, is een map een grafische container die kan worden gebruikt om het systeem op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren. De ene map kan bijvoorbeeld de relevante directory-inhoud tonen, terwijl een andere map zoekresultaten, e-mailberichten, snelkoppelingen naar instellingen enz. kan bevatten.