Wat is een voorwaardelijke verklaring bij programmeren?


Een voorwaardelijke instructie in de programmering is een coderingsinstructie die een voorwaarde introduceert en een reeks acties identificeert die moeten worden uitgevoerd als aan die voorwaarde wordt voldaan. Voorwaardelijke uitspraken kunnen op veel manieren worden weergegeven, afhankelijk van de programmeertaal en context, maar de meest gebruikelijke is de Als dan expressie.

Bij gebruik van de If-Then-expressie introduceert een programmeur de voorwaarde in de if-sectie en plaatst de acties in de harte sectie. De instructie kan verder worden uitgebreid met de uitdrukking elseif, waarmee een willekeurig aantal andere voorwaarden kan worden toegevoegd, en de anders uitdrukking, die verdere instructies geeft voor wanneer niet aan de voorwaarde wordt voldaan.