Wat is een botnet?


Een botnet is een netwerk van met malware geïnfecteerde apparaten (zogenaamde bots of zombies) onder controle van een hacker (de botmaster of botherder). Een botmaster bestuurt elke bot in het botnet op afstand en kan de geïnfecteerde apparaten aansturen om gezamenlijk taken uit te voeren (bijvoorbeeld een DDoS-aanval starten of spam-e-mails versturen).