Wat is een bit?


Een bit (of binair cijfer) is de kleinste informatie-eenheid die een computer kan opslaan en verwerken. Een bit heeft slechts twee logische toestanden, meestal weergegeven door binaire waarden van 0 of 1 (andere alternatieven zijn ja/nee, +/−, aan/uit en waar/onwaar).

Hoewel computers op bitniveau kunnen werken, slaan de meeste systemen gegevens op in bytes (een reeks van acht bits die fungeren als een enkele informatie-eenheid).