Wat is een websitedatabase?

28 maart 2024

Een website databank is een gestructureerde verzameling gegevens die voor velen de ruggengraat vormt websites, vooral als er grote hoeveelheden informatie moeten worden opgeslagen, georganiseerd en beheerd. Het is in wezen een digitaal grootboek waarin gegevens worden opgeslagen in tabellen, die als spreadsheets kunnen worden beschouwd. Elke tabel bevat rijen en kolommen, waarbij rijen individuele records vertegenwoordigen (zoals gebruikersinformatie, productdetails of blog berichten) en kolommen die de kenmerken vertegenwoordigen die aan elke record zijn gekoppeld (zoals gebruikersnaam, productnaam of berichttitel).

Databases stellen dynamische websites in staat om gegevens efficiënt op te halen, in te voegen, bij te werken en te verwijderen, waardoor realtime interactie en personalisatie op basis van gebruikersinvoer en gedrag mogelijk wordt gemaakt. Ze ondersteunen verschillende gegevenstypen, waaronder tekst, getallen, datums en binaire objecten zoals afbeeldingen of video's, waardoor ze voor iedereen veelzijdig zijn Webapplicaties.

Hoe werkt een webdatabase?

Een webdatabase werkt via een reeks interacties tussen: web server, een databank server, en de klant (meestal a web browser). Hier is een vereenvoudigd overzicht van hoe een websitedatabase werkt:

 1. De klant doet een verzoek. Wanneer een gebruiker via zijn browser interactie heeft met een webapplicatie (of hij nu naar een product zoekt, inlogt of een opmerking plaatst), stuurt de browser een verzoek naar internet server. Dit verzoek specificeert welke actie de gebruiker wil uitvoeren, zoals het ophalen van specifieke gegevens of het bijwerken van de database met nieuwe informatie.
 2. De server verwerkt de aanvraag. Het web server formuleert een databasequery als het verzoek betrekking heeft op gegevens die in de database zijn opgeslagen. Deze query is meestal geschreven in een databasequerytaal SQL (gestructureerde querytaal) voor relationele databases. De query geeft precies aan welke gegevens nodig zijn of welke update moet worden uitgevoerd.
 3. De database initieert een actie. De query wordt naar de database verzonden server, waarmee de zoekopdracht in de database wordt verwerkt. De databank server voert de gespecificeerde acties uit, zoals het ophalen van een verzoek in de database of het bijwerken van het gegevensrecord op basis van nieuwe informatie die het ontvangt.
 4. De database genereert een antwoord. Zodra de databank server de zoekopdracht heeft verwerkt, stuurt het de resultaten terug naar internet server. Het antwoord kan bestaan ​​uit de gevraagde gegevens of een bevestiging van de update.
 5. Het antwoord wordt aan de cliënt getoond. Het web server neemt vervolgens dit antwoord en genereert de juiste uitvoer om terug te sturen naar de browser van de klant. Deze uitvoer heeft doorgaans de vorm van HTML, CSS en JavaScript, die de browser weergeeft om de gevraagde informatie weer te geven of de ondernomen actie te bevestigen. In dynamische webapplicaties kan dit proces worden gestroomlijnd met behulp van AJAX (Asynchronous JavaScript en XML), waardoor delen van de webpagina kunnen worden bijgewerkt met nieuwe gegevens zonder dat de hele pagina opnieuw wordt geladen.

Voordelen van het gebruik van een websitedatabase

Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van websitedatabases:

 1. Dynamisch contentbeheer. Een websitedatabase maakt het mogelijk om inhoud in realtime op te slaan, op te halen, bij te werken en te verwijderen. Dankzij deze mogelijkheid kunnen websites dynamische inhoud weergeven die verandert op basis van gebruikersinteracties of voorkeuren, zoals gebruikersprofielen, productvermeldingen en gepersonaliseerde aanbevelingen. Dynamisch inhoudsbeheer is wat e-commercesites, sociale netwerken en contentmanagementsystemen (CMS) krachtig en gebruiksvriendelijk.
 2. Efficiënt opslaan en ophalen van gegevens. Databases zijn ontworpen om grote hoeveelheden gegevens efficiënt te verwerken. Ze gebruiken verfijnd algoritmen en indexeringstechnieken om gegevens op een georganiseerde manier op te slaan, waardoor snelle zoekopdrachten, updates en het ophalen van informatie mogelijk zijn. Deze efficiëntie is cruciaal voor websites die zonder vertraging duizenden of miljoenen gebruikers tegelijkertijd bedienen.
 3. Schaalbaarheid. Moderne databasesystemen zijn op schaal gebouwd en ondersteunen de groei van een website van een paar honderd tot miljoenen gebruikers. Ze kunnen de toenemende hoeveelheid data en gebruikersverzoeken verwerken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. 
 4. Security. Websitedatabases bieden robuuste beveiligingsfuncties om gevoelige gegevens te beschermen. Deze omvatten gebruiker authenticatie, data encryptieen toegangscontroles die beperken wie gegevens kan bekijken of wijzigen. Deze waarborgen zijn essentieel voor het beschermen van gebruikersinformatie en financiële transacties en om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming GDPR.
 5. Data-integriteit. Databases handhaven regels voor gegevensintegriteit om ervoor te zorgen dat de opgeslagen gegevens accuraat en consistent zijn. Deze mechanismen kunnen beperkingen omvatten (zoals unieke sleutels om dubbele records te voorkomen) en transacties die ervoor zorgen dat een reeks databasebewerkingen allemaal slagen of mislukken, waardoor gedeeltelijke updates worden voorkomen die tot inconsistenties van gegevens kunnen leiden.
 6. Integratie en toegankelijkheid. Databases kunnen worden geïntegreerd met verschillende webontwikkelingsframeworks en programmeertalen, waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger wordt om webapplicaties te maken en te beheren. Zij ondersteunen ook APIs en export-/importfuncties, waardoor gegevensuitwisseling met andere systemen en diensten wordt vergemakkelijkt en de interoperabiliteit en toegankelijkheid van gegevens worden verbeterd.
 7. Backup en herstel. Databasesystemen bevatten tools voor het maken van back-ups van gegevens en het herstellen ervan in geval van verlies of corruptie. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van de beschikbaarheid en continuïteit van een website, zodat gegevens kunnen worden hersteld na hardwarestoringen, cyberaanvallenof andere onvoorziene gebeurtenissen.
 8. Analytische capaciteiten. Veel databasesystemen bieden analytische hulpmiddelen en rapportagefuncties, waardoor bedrijven inzichten uit hun gegevens kunnen halen. Dit kan analyse van gebruikersgedrag, verkooptrends en prestatiestatistieken omvatten, die van onschatbare waarde zijn voor strategische planning en besluitvorming.

Websitedatabasetypen

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste typen databases die worden gebruikt bij webontwikkeling:

Relationele databases (RDBMS)

Relationele databases Organiseer gegevens in tabellen, die met elkaar in verband staan ​​via primaire en externe sleutels. Deze structuur maakt complexe queries en transacties mogelijk. Ze zijn ideaal voor toepassingen die complexe transacties en relaties tussen entiteiten vereisen, zoals e-commerceplatforms, CRM-systemen (Customer Relationship Management) en elke toepassing die strikte gegevensintegriteit vereist.

NoSQL-databases

NoSQL-databases zijn ontworpen om een ​​breed scala aan gegevensmodellen te verwerken, waaronder document-, grafiek-, sleutelwaarde- en brede-kolomopslag. Ze bieden aan flexin termen van schema en schaalbaarheid. Ze zijn ideaal voor toepassingen zoals contentmanagementsystemen, big data applicaties en real-time webapps, waarvoor opslag nodig is ongestructureerd or semi-gestructureerde gegevens, snelle ontwikkeling, en horizontale schaalverdeling.

Documentgerichte databases

Deze databases, een subtype van NoSQL, slaan gegevens op in documenten (meestal JSON, BSON of XML) en zijn ontworpen voor het opslaan, ophalen en beheren van documentgeoriënteerde informatie. Ze zijn het meest geschikt voor contentmanagementsystemen, e-commercetoepassingen en toepassingen die flexin het datamodel en eenvoudige schaalbaarheid.

Grafische databases

Grafiek databases gebruik grafiekstructuren (knooppunten, randen en eigenschappen) om gegevens weer te geven en op te slaan, waarbij de nadruk ligt op de relaties tussen gegevenspunten. Ze zijn ideaal voor sociale netwerken, aanbevelingsmotoren en elke toepassing waarbij relaties tussen entiteiten van cruciaal belang zijn voor de functionaliteit van de toepassing.

Waardevolle winkels

Deze databases slaan gegevens op als sleutel-waardeparen. Ze zijn in hoge mate partitieerbaar en maken horizontale schaling mogelijk, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die dit vereisen hoge prestaties en schaalbaarheid, caching en sessieopslag.

Winkels met brede kolommen

Winkels met brede kolommen gebruiken tabellen, rijen en dynamische kolommen om gegevens te beheren. Ze bieden schaalbaarheid en flexDit maakt een efficiënte bevraging van grote datasets mogelijk. Ze zijn het beste voor analytische toepassingen, big data-verwerking en elke situatie waarin de applicatie snel grote hoeveelheden gegevens moet kunnen benaderen en analyseren.

Objectgeoriënteerde databases

Objectgeoriënteerde databases gegevens opslaan in de vorm van objecten, zoals in object georiënteerd programmeren. Gegevens kunnen zonder wijziging worden opgeslagen, waarbij de structuur van complexe gegevensobjecten behouden blijft. Ze zijn geschikt voor toepassingen met complexe datamodellen en waarbij de toepassingslogica sterk objectgeoriënteerd is, zoals bepaalde wetenschappelijke toepassingen, engineering en CAD-systemen.

Voorbeelden van webdatabases

Hier zijn enkele van de meest populaire webdatabasebeheersystemen.

MySQL

MySQL is een open-source relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) dat veel wordt gebruikt bij webontwikkeling. Het maakt gebruik van gestructureerde querytaal (SQL) voor het beheren en manipuleren van relationele databases.

MySQL staat bekend om zijn betrouwbaarheid, prestaties en gebruiksgemak. Het ondersteunt een breed scala aan toepassingen, van kleine websites tot grootschalige webtoepassingen zoals Facebook, Twitter en YouTube. Het zeer schaalbare platform ondersteunt alles van een paar rijen tot miljoenen records. De compatibiliteit met alle grote hostingproviders, het eenvoudige beheer en de krachtige beveiligingsfuncties maken het een populaire keuze voor webontwikkelaars.

MongoDB

MongoDB is een toonaangevende NoSQL-database waarin gegevens worden opgeslagen flexbare, JSON-achtige documenten, wat betekent dat velden van document tot document kunnen variëren en dat de gegevensstructuur in de loop van de tijd kan worden gewijzigd. Dit documentmodel maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijk om gegevens van welke structuur dan ook op te slaan en te combineren, vaak zonder dat ze vooraf een document hoeven te definiëren schema.

MongoDB is ontworpen voor schaalbaarheid, prestaties en hoge beschikbaarheid, opschalen vanaf één server implementaties in grote, complexe architecturen met meerdere locaties. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen die een snelle ontwikkeling vereisen, flexbruikbare datamodellen en de mogelijkheid om horizontaal te schalen, zoals IoT, mobiele apps en realtime analyses.

PostgreSQL

PostgreSQL is een geavanceerd, open-source object-relationeel databasesysteem dat de nadruk legt op uitbreidbaarheid en SQL-compliance. Het biedt functies zoals tabelovererving, externe sleutels, transacties en ondersteuning voor meerdere gegevenstypen, waaronder geometrische primitieven, JSON en XML.

PostgreSQL is ontworpen om een ​​reeks werklasten aan te kunnen, van afzonderlijke machines tot datawarehouses of webservices met veel gelijktijdige gebruikers. Het is vaak de favoriete database voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een robuuste, schaalbare oplossing die complexe gegevenstypen en strikte transactionele integriteit kan verwerken.

Redis

Redis is een open-source, in-memory sleutel/waarde-gegevensopslag die wordt gebruikt als database, cache en berichtenmakelaar. Het ondersteunt datastructuren zoals strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets met bereikquery's, bitmaps, hyperlogs en georuimtelijke indexen met radiusquery's.

Redis staat bekend om zijn hoge prestaties en ondersteunt miljoenen verzoeken per seconde voor realtime toepassingen in sectoren als gaming, technologie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Het is met name handig voor scenario's die snelle gegevenstoegang vereisen, zoals caching, sessiebeheer, pub/sub-berichtensystemen en snelle transacties.

Cassandra

Cassandra is een vrije en open sourceEen gedistribueerd NoSQL-databasebeheersysteem dat is ontworpen om grote hoeveelheden gegevens over veel verschillende goederen te verwerken servers, waardoor een hoge beschikbaarheid wordt geboden zonder centrale stop wordt. Het biedt robuuste ondersteuning voor clusters die meerdere clusters omspannen data centers, met asynchrone masterless replicatie waardoor bewerkingen met lage latentie voor alle clients mogelijk zijn.

Het gegevensmodel van Cassandra is gebaseerd op het gepartitioneerde rijarchief met instelbare consistentie. Het is vooral geschikt voor toepassingen die grote datasets met hoge snelheden moeten beheren, zoals wijblogs, sensorgegevens en realtime analyseplatforms. Dankzij de schaalbaarheid en prestaties is het een voorkeurskeuze voor ondernemingen die fouttolerantie en lineaire schaalbaarheid vereisen.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.