Definitie van virtueel geheugen: wat is virtueel geheugen?

29 maart 2024

Virtueel geheugen is een computersysteemtechniek die een toepassing de indruk dat het een aaneengesloten werkgeheugen (of adresruimte) heeft, ook al is het gefragmenteerd en kan het zich zelfs uitstrekken tot opslagruimte op een schijf. In wezen zorgt het ervoor dat een grotere hoeveelheid geheugen effectief kan worden gebruikt dan fysiek beschikbaar zou zijn op het systeem.

Hoe werkt virtueel geheugen?

Virtueel geheugen omvat verschillende functies die de opslagruimte verrijken. Hier is hoe het werkt:

 1. Paginabestand of wisselruimte. Virtueel geheugen gebruikt een deel van de harde schijf van de computer (of SSD) om het uit te breiden RAM. Deze ruimte op de schijf wordt in Windows vaak een paginabestand genoemd, of 'swap space in' UNIX/Linux-systemen.
 2. Paging en swappen. De besturingssysteem verplaatst gegevens tussen de schijf en het RAM-geheugen in eenheden die 'pagina's' worden genoemd. Wanneer een programma toegang moet krijgen tot gegevens die zich momenteel niet in het RAM-geheugen bevinden, zal het systeem gegevens die recentelijk niet zijn gebruikt naar de schijf verplaatsen (swapping of paginering) en de benodigde gegevens in het RAM laden (paging-in).
 3. Geheugenbeheereenheid (MMU). De MMU is een hardwarecomponent die verantwoordelijk is voor de verwerking van virtueel geheugen. Het vertaalt virtuele adressen naar fysieke adressen. Elk programma heeft zijn eigen ruimte met virtuele adressen, die door de MMU worden toegewezen aan fysieke adressen.

Voor- en nadelen van het gebruik van virtueel geheugen

Virtueel geheugen is een hoeksteen van modern computergebruik, waardoor de schijnbare capaciteit van fysiek geheugen wordt vergroot en naadloze multitasking tussen diverse toepassingen wordt mogelijk gemaakt. Terwijl het biedt flexDoor de hoge stabiliteit, systeemstabiliteit en verbeterde beveiliging kan dit tot prestatieknelpunten leiden, vooral wanneer de systeemhardware niet is geoptimaliseerd voor zware paging-activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van het gebruik van deze technologie.

voordelen

Voordelen van virtueel geheugen zijn onder meer:

 • Efficiëntie in geheugengebruik. Virtueel geheugen maakt een efficiënter gebruik van fysiek geheugen mogelijk. Het stelt systemen in staat applicaties uit te voeren die meer geheugen vereisen dan fysiek beschikbaar is, door schijfruimte te gebruiken als een langzamere, functionele uitbreiding van RAM.
 • Vereenvoudigd geheugenbeheer. Voor programmeurs vereenvoudigt virtueel geheugen het geheugenbeheer omdat ze de geheugentoewijzing niet rechtstreeks hoeven te beheren. Het besturingssysteem regelt de complexiteit van het toewijzen van virtuele adressen aan fysieke adressen, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op andere aspecten van hun applicaties.
 • Verbeterde beveiliging. Door de geheugenruimte van elke applicatie te isoleren, voegt virtueel geheugen ook een beveiligingslaag toe. Het voorkomt dat de ene applicatie toegang krijgt tot de gegevens van een andere, wat bescherming kan bieden tegen bepaalde soorten softwarefouten of kwaadaardige exploits.
 • Overbelasting van het geheugen. Virtuele geheugensystemen maken de toewijzing van meer geheugen aan applicaties mogelijk dan fysiek aanwezig is, door gebruik te maken van mechanismen zoals overcommitment en geheugen-overallocatie. Deze benaderingen zijn nuttig in omgevingen waar toepassingen mogelijk meer geheugen reserveren dan ze daadwerkelijk gebruiken.
 • Laden op aanvraag/lui laden. Virtueel geheugen laadt alleen de noodzakelijke delen van een programma in het fysieke geheugen, waardoor de opstarttijden en de hoeveelheid fysiek geheugen die wordt gebruikt, worden verkort. Dit is vooral handig voor toepassingen met grote hoeveelheden code of gegevens die niet tegelijkertijd nodig zijn.
 • Eenvoudige procescreatie. Het gebruik van virtueel geheugen maakt het voor het besturingssysteem gemakkelijker om geheugen toe te wijzen aan nieuw gemaakte processen. Het kan ook de verwerking van dynamisch toegewezen geheugen binnen deze processen vereenvoudigen, waardoor de reactiesnelheid van het systeem wordt verbeterd schaalbaarheid.
 • Geheugentoegewezen bestanden. Met virtueel geheugen kunnen bestanden rechtstreeks in de adresruimte van een proces worden geplaatst, waardoor de toegang tot bestanden wordt vereenvoudigd en de prestaties van bestands-I/O-bewerkingen worden verbeterd.
 • Gedeeld virtueel geheugen. In omgevingen waar meerdere processen toegang moeten hebben tot dezelfde gegevens, vergemakkelijkt virtueel geheugen het delen van deze gegevens door deze in de adresruimte van elk proces in kaart te brengen. Deze mogelijkheid is handig in systemen met meerdere gebruikers of meerdere processen, waarbij processen moeten communiceren of informatie moeten delen.

Nadelen

Zoals elke technologie heeft virtueel geheugen een aantal nadelen, waaronder:

 • Prestatieoverhead. Virtueel geheugen introduceert een laag van adresvertaling tussen de weergave van het geheugen door de applicatie en het daadwerkelijke fysieke geheugen, wat kan leiden tot prestatieoverhead. Het proces van het uitwisselen van gegevens tussen RAM en schijfopslag (paging) kan het systeem vertragen, vooral als de schijf vaak wordt gebruikt vanwege het beperkte RAM-geheugen.
 • Schijf geselen. Dit gebeurt wanneer het systeem weinig fysiek geheugen heeft en veel tijd besteedt aan het wisselen van pagina's geheugen tussen schijf en RAM. Het kan de systeemprestaties ernstig verslechteren, omdat de tijd die nodig is voor het lezen en schrijven naar de schijf veel langzamer is dan voor toegang tot RAM.
 • Verhoogde opslagbehoefte. Voor virtueel geheugen moet een deel van de schijf worden toegewezen als swapruimte (op Linux/Unix) of als paginabestand (op Windows). Deze toewijzing vermindert de opslagruimte die beschikbaar is voor ander gebruik en kan aanzienlijk zijn, vooral op systemen met veel RAM.
 • Latentie bij geheugentoegang. De toegangstijden voor gegevens die zijn opgeslagen in het virtuele geheugen (dwz op de schijf) zijn aanzienlijk hoger dan voor gegevens in het fysieke RAM. Dit kan leiden tot latentieproblemen voor toepassingen die snelle geheugentoegang vereisen, waardoor de prestaties van tijdgevoelige taken worden beïnvloed.
 • Complex geheugenbeheer. Virtueel geheugen vereist het onderhouden van de paginatabel, het afhandelen van paginafouten en het beslissen welke pagina's in en uit moeten worden gewisseld. Dit alles voegt complexiteit toe aan de geheugenbeheertaken van het besturingssysteem en verbruikt systeembronnen.
 • Fragmentatie. Na verloop van tijd kan het wisselbestand of de wisselruimte gefragmenteerd raken, net zoals elk ander bestand bestandssysteem, wat de prestaties kan verslechteren omdat het systeem verschillende delen van de schijf moet zoeken om één pagina geheugen te lezen of te schrijven.
 • Beveiligingsproblemen. Verkeerd geconfigureerd virtueel geheugen leidt mogelijk tot beveiligingsproblemen, zoals het lekken van gevoelige informatie tussen applicaties of naar schijf. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat het uitgewisselde geheugen op de juiste manier wordt beheerd en opgeschoond.

Algoritmen die worden gebruikt voor het beheren van virtueel geheugen

Verscheidene algoritmen worden gebruikt om virtueel geheugen te beheren, elk met zijn unieke strategie voor het optimaliseren van het gebruik van fysieke geheugenbronnen. Hiervan vallen First-In, First-Out (FIFO) en Least Recent Used (LRU) op vanwege hun verschillende benaderingen van paginavervanging, wat een cruciaal aspect is van virtueel geheugenbeheer.

FIFO

First-In, First-Out (FIFO) is een fundamenteel algoritme voor paginavervanging waarbij pagina's in en uit het fysieke geheugen worden gewisseld op basis van hun aankomsttijd. Bij FIFO wordt de oudste pagina, dat wil zeggen degene die als eerste in het geheugen is geladen, als eerste verwijderd wanneer er ruimte nodig is voor nieuwe pagina's. Deze methode werkt ongeveer als een wachtrij, waarbij prioriteit wordt gegeven aan pagina's in de volgorde waarin ze zijn geïntroduceerd.

Hoewel FIFO's eenvoud en minimale overhead het aantrekkelijk maken, houdt het geen rekening met de frequentie of recentheid van paginabezoeken, wat kan leiden tot suboptimaal geheugengebruik. Dit is duidelijk zichtbaar in situaties als Belady's Anomaly, waar het toevoegen van meer paginaframes paradoxaal genoeg het aantal paginafouten zou kunnen vergroten, wat een fundamentele inefficiëntie in de FIFO-strategie benadrukt.

LRU

Minst recent gebruikt (LRU), geeft prioriteit aan pagina's op basis van hun toegangsgeschiedenis, waarbij specifiek wordt getarget op de pagina die het minst recent is gebruikt voor vervanging. Deze methode wordt ondersteund door de veronderstelling dat onlangs bezochte pagina's waarschijnlijk binnenkort weer nodig zullen zijn.

Het implementeren van LRU omvat het bijhouden van de laatste toegangstijd van elke pagina of het bijhouden van pagina's in volgorde van toegang. Deze extra complexiteit kan worden gerechtvaardigd door LRU's effectievere benadering van optimale paginavervanging, die tot doel heeft paginafouten te minimaliseren en de prestaties te verbeteren door veelgebruikte pagina's in het geheugen te houden. Ondanks de hogere overhead in vergelijking met FIFO, wordt LRU algemeen beschouwd vanwege zijn dynamischer en efficiënter beheer van virtueel geheugen.

OPT

Hoewel het praktisch niet uitvoerbaar is, dient Optimal Page Replacement (OPT) als een theoretische maatstaf voor het evalueren van de efficiëntie van algoritmen voor paginavervanging. OPT werkt volgens het principe van het verwijderen van de pagina die in de toekomst voor de langste tijd niet nodig zal zijn. Omdat het een vooruitziende blik op toekomstige verzoeken vereist, wordt OPT in academische en theoretische omgevingen gebruikt om de bovengrens van de prestaties van het algoritme voor paginavervanging te meten. Het nut ervan ligt in vergelijking: het helpt ontwikkelaars de potentiële efficiëntiewinsten van algoritmen uit de echte wereld te begrijpen in vergelijking met deze geïdealiseerde standaard.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.