Viewport-definitie


In computergraphics is een viewport het gebied van een toepassing dat momenteel op een scherm aan de gebruiker wordt getoond. Een viewport in de terminologie van een webbrowser is het gedeelte van een webpagina dat zichtbaar is in de browservenster. Er zijn twee soorten viewports: de layoutviewport is het gebied waarin de webpagina wordt weergegeven. De visuele viewport is het momenteel bekeken gebied, gegeven de apparaatresolutie en het zoomniveau.