Wat is Time Division Multiplexing (TDM)?


Time Division Multiplexing (TDM) is een methode voor het verzenden van meerdere digitale of analoge signalen via een enkel kanaal. Voor elk binnenkomend streamingsignaal wijst TDM transmissietijdsloten toe. De tijdslots wisselen tussen alle signalen, zodat de transmissie via een gemeenschappelijk kanaal succesvol is voor alle deelnemende signalen. TDM kan alleen worden gebruikt als het signaal beetje is lager dan de bitsnelheid van het transmissiemedium.