Wat is een semantisch gegevensmodel?


Een semantisch datamodel is een databasemodelleringstechniek op hoog niveau die is ontworpen om betekenis te geven aan gegevens en gegevensrelaties. Het model definieert hoe de opgeslagen gegevens zich verhouden tot de echte wereld, wat helpt bij gemakkelijk applicatie ontwikkeling en het handhaven van gegevensconsistentie.