Wat is een runtime-omgeving?

28 Augustus 2023

Een runtime-omgeving is code die de benodigde bronnen en services biedt voor het uitvoeren en uitvoeren van applicaties in een bepaalde programmeertaal.

De runtime biedt doorgaans een abstractielaag tussen de code en de onderliggende code hardware en besturingssysteem. Het beheert het geheugen, behandelt uitzonderingen en biedt andere services die de code nodig heeft om correct uit te voeren. De runtime kan ook een just-in-time (JIT) compiler of tolk die de code vertaalt naar machinecode, die de computer kan begrijpen en uitvoeren.

De looptijd is specifiek voor de programmeertaal en kan variëren tussen verschillende implementaties van de taal. De runtime voor Java is bijvoorbeeld de Java Virtual Machine (JVM), die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de gecompileerde Java-bytecode. Evenzo is de .NET-runtime (CLR) verantwoordelijk voor het uitvoeren van code die is geschreven in talen zoals C# en Visual Basic .NET.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.