Wat is propriëtaire software?


Gepatenteerde software is elk auteursrechtelijk beschermd programma dat het gebruik, de distributie en de modificaties beperkt die zijn opgelegd door de uitgever, distributeur of maker ervan. Eindgebruikers/organisaties gebruiken propriëtaire software onder vastgestelde voorwaarden, en het blijft eigendom van de eigenaar/maker.

Closed-source software of commerciële software zijn andere termen voor propriëtaire software.