Wat zijn programmeerparadigma's?


Programmeerparadigma's zijn ideeën en richtlijnen die verschillende benaderingen beschrijven voor het organiseren van een programmeertaal. Elke programmeertaal heeft specifieke filosofieën en methoden om te definiëren hoe programma's zijn geschreven en georganiseerd.

Voorbeelden van programmeerparadigma's zijn onder meer: