Wat is de levenscyclus van productontwikkeling (PDLC)?


PDLC (productontwikkelingslevenscyclus) is een systematisch proces van het ontwikkelen van een product van een idee tot het uiteindelijke releaseproduct. Het proces omvat het definiëren en analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen, lanceren en onderhouden van een product na productie. Het doel van PDLC is om de ontwikkeling op te splitsen in beheersbare brokken en elk stuk met succes af te ronden alvorens door te gaan naar de volgende ontwikkelingsfase.