Wat is paarprogrammering?


Pair-programmering is een softwareontwikkelingstechniek waarbij twee programmeurs een enkele computer delen. De programmeur die de code invoert, staat bekend als de "driver", terwijl de andere de "navigator" wordt genoemd. De navigator tikt de code niet actief in, maar neemt wel actief deel aan het proces en zorgt ervoor dat het programma de eerder vastgestelde doelen volgt. De programmeurs wisselen vaak van rol - van beiden wordt verwacht dat ze evenveel tijd besteden aan chauffeurs als navigators.

Het idee achter pair programming is om de overdracht van vaardigheden en kennisverspreiding te vergemakkelijken en de kwaliteit van de code te verhogen.