Wat is open architectuur?


Open architectuur is een architectuur die is ontwikkeld met behulp van officieel goedgekeurde standaarden en protocollen. De architectuurontwerpers hebben de specificaties openbaar gemaakt, zodat iedereen de infrastructuur kan gebruiken en wijzigen.

Door de open software-architectuur kunnen verschillende partijen zonder beperkingen componenten verwijderen, vervangen of toevoegen met dezelfde standaarden. Openheid betekent dat alle gedeelde details kunnen worden bekeken zonder de beperkingen van propriëtaire en gesloten systemen. Linux met publiek broncode is een voorbeeld van een open architectuurmodel.