Wat is NAT (Network Address Translation)?


Network Address Translation (NAT) verwijst naar het maskeren van poortnummers en het in kaart brengen van een of meer lokale internet protocol (IP) adressen naar een of meer openbare IP-adressen, vaak met behulp van een router of firewall.