Wat is multitenancy?


Multitenancy in cloud computergebruik verwijst naar het delen van de resourcepool tussen verschillende tenants. De rekenkracht en het geheugen worden gedeeld terwijl de gegevens geïsoleerd zijn en alleen de eigenaar er toegang toe heeft. De klanten in een multitenant-omgeving zijn agnostisch van elkaar.

In SaaS (Software-as-a-service), multitenancy verwijst naar de mogelijkheid om één applicatie te hebben die meerdere gebruikers bedient. De data blijft geïsoleerd tussen de klanten terwijl de toegang tot de applicatie voor iedereen gelijk is.