Wat is machine tot machine?


Machine to Machine (M2M) verwijst naar elke technologie die een directe en autonome uitwisseling van informatie tussen netwerkapparaten mogelijk maakt, zonder dat menselijke hulp nodig is. M2M kan voor een breed scala aan doeleinden worden gebruikt. In de industrie maakt het bijvoorbeeld de communicatie mogelijk tussen sensoren en applicatiesoftware die de sensorinformatie uitleest. M2M-communicatie is sterk afhankelijk van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML).