Wat is een coderegel (LOC)?

18 april 2022

"Coderegels" (LOC) of "Broncoderegels" (SLOC) is een informele eenheid voor het beoordelen van de haalbaarheid of onderhoudbaarheid van een programma door de omvang ervan te meten. De grootte van een programma in LOC wordt bepaald door het aantal regels te tellen dat is gebruikt om zijn . te schrijven broncode. Het totaalbedrag is exclusief blanco of commentaarregels.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.