Wat is een coderegel (LOC)?


"Coderegels" (LOC) of "Broncoderegels" (SLOC) is een informele eenheid voor het beoordelen van de haalbaarheid of onderhoudbaarheid van een programma door de omvang ervan te meten. De grootte van een programma in LOC wordt bepaald door het aantal regels te tellen dat is gebruikt om zijn . te schrijven broncode. Het totaalbedrag is exclusief blanco of commentaarregels.