Definitie van kennisactiva


Een kennisbezit verwijst naar de intellectuele middelen van een organisatie. Het kan in de vorm zijn van informatie, ideeën, begrip, leren, geheugen, patenten, beleid, databanken, software of verschillende soorten vaardigheden, expertise en capaciteiten van het personeel van een organisatie. Kennisactiva worden gebruikt als aanjager van investeringen en groei, waardoor waarde wordt gecreëerd voor de belanghebbenden van de organisatie en de algehele prestaties worden ondersteund. Kennismiddelen kunnen worden gedeeld met de klanten, leveranciers of partners van de organisatie.