Wat is taakplanning?


Taakplanning is een mechanisme waarmee een besturingssysteem systeembronnen over taken verdeelt. De methode verwerkt taken met prioriteit die CPU-tijd vereisen. Het systeem kiest de opdrachten uit wachtrijen en stelt de ontvangen tijd per opdracht in.

Taakplanning zorgt ervoor dat taken correct en op tijd worden uitgevoerd.