Wat is taakplanning?

21 februari 2024

Taakplanning is de geautomatiseerde uitvoering van taken, workflows en programma's op vooraf gedefinieerde tijden en intervallen. Het omvat de toewijzing van middelen en de planning van de volgorde en timing van taakuitvoeringen om de prestaties te optimaliseren en de efficiëntie te behouden. Met taakplanning kunnen bedrijven repetitieve taken automatiseren en handmatige tussenkomst tijdens de uitvoering verminderen gegevens backups, batchverwerking, netwerkonderhoud, en toepassing updates.

Hoe taakplanning werkt

Taakplanning wordt uitgevoerd via een planner, een softwarecomponent die geplande taken beheert en uitvoert op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Deze criteria zijn doorgaans specifieke tijden, intervallen of triggers.

De planner houdt alle geplande taken bij op basis van hun prioriteit om ervoor te zorgen dat ze in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Het wijst ook de middelen toe die nodig zijn om elke taak uit te voeren om de efficiëntie te garanderen.

Geavanceerde taakplanning is dynamisch en kan worden aangepast om veranderende werklasten of onverwachte taakstoringen te beheren. Als een taak mislukt, kan de planner deze opnieuw proberen of doorgaan met een vooraf gedefinieerd protocol voor het afhandelen van fouten. Deze functie van moderne planners is van cruciaal belang voor het behoud van de systeembetrouwbaarheid en -prestaties.

Soorten taakplanning

Er zijn verschillende soorten taakplanning:

 • Batchplanning. Dit verwijst naar de uitvoering van een groep taken tegelijk, bijvoorbeeld het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, financiële transacties of gegevensverwerking aan het einde van de dag.
 • Realtime planning. Deze methode omvat het uitvoeren van taken die tijdsgebonden zijn en onmiddellijke afhandeling vereisen. Voorbeelden zijn onder meer realtime gegevensverwerking of taken in embedded systemen.
 • Interactieve planning. Dit type planning wordt vaak aangetroffen in ontwikkelomgevingen of in systemen die handmatige tussenkomst vereisen, omdat gebruikers hierdoor op onvoorspelbare tijdstippen taken kunnen initiëren.
 • Tijdgebaseerde planning. Bij dit type worden taken op specifieke tijdstippen of tussenpozen uitgevoerd, zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks. Het is geschikt voor routineonderhoudstaken, backups en het genereren van rapporten.
 • Gebeurtenisgestuurde planning. Dit omvat het plannen van taken op basis van specifieke gebeurtenissen die als triggers fungeren. Deze triggers kunnen de voltooiing van een andere taak zijn, een verandering in de databankof een systeemgebeurtenis.
 • Planning op basis van prioriteiten. Deze methode omvat het toewijzen van taken met verschillende prioriteitsniveaus om ervoor te zorgen dat taken met een hoge prioriteit als eerste worden uitgevoerd, waardoor het gebruik van hulpbronnen en de systeemefficiëntie worden geoptimaliseerd.

Waarom is taakplanning belangrijk?

Taakplanning is om verschillende redenen van cruciaal belang bij de optimalisatie van IT-activiteiten:

 • Het verbetert doeltreffendheid door geautomatiseerde taakuitvoering, waardoor de noodzaak voor handmatige interventie wordt verminderd.
 • Het maakt mogelijk optimalisatie van bronnen door optimale toewijzing en prioritering van taken op basis van urgentie.
 • Het staat garant betrouwbaarheid en consistentie omdat geplande taken worden uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde regels en criteria, waardoor de beschikbaarheid van het systeem wordt gegarandeerd.
 • Het presteert tijdgevoelige verwerking in scenario's zoals de nachtelijke verwerking van transacties of het genereren van rapporten aan het einde van een bedrijfscyclus.
 • Verzekert schaalbaarheid en flexibiliteit, waardoor bedrijven hun groei en veranderende werkdruk effectief kunnen beheren door geplande taken toe te voegen, aan te passen of te verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft bedrijfscontinuïteit.
 • Het maakt mogelijk foutdetectie en -afhandeling omdat het snelle reacties activeert in geval van een storing of andere problemen.

Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.