Wat is IT-opslag?


IT-opslag is een overkoepelende term voor alles hardware en software betrokken bij het opzetten en onderhouden van een gegevensopslag infrastructuur voor een organisatie.

Voorbeelden van hardware die als IT-opslag wordt beschouwd, zijn opslag- en netwerkapparaten. IT-opslagsoftware bestaat uit alle software die nodig is om opgeslagen gegevens te openen, te gebruiken, er een back-up van te maken en deze te manipuleren.