Wat is interoperabiliteit?


Interoperabiliteit is de capaciteit van verschillende systemen, toepassingen, apparaten of producten om op een gecoördineerde manier met elkaar te communiceren zonder enige actie van de gebruiker. Interoperabele componenten maken gegevensoverdracht en samenwerking tussen organisaties mogelijk, ongeacht de oorsprong en maker.

Er zijn drie soorten interoperabiliteit:

  • Syntactische interoperabiliteit
  • Semantische interoperabiliteit
  • Interoperabiliteit tussen domeinen of organisaties