Wat zijn identiteitsbewijzende diensten?


Identiteitscontrolediensten (ook wel identiteitsverificatiediensten genoemd) worden gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren voor, tijdens of na registratie bij een systeem.

Voorafgaand aan de registratie kan de systeemeigenaar de kredietgeschiedenis van de toekomstige systeemgebruiker controleren of hem vragen om gescande documenten te verstrekken voor gegevensvalidatie.

Identiteitsbewijs tijdens registratie bestaat uit het vragen van de gebruiker om twee soorten informatie te verstrekken: inloggegevens (zoals hun e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord of pincode) en informatie die uniek is voor de gebruiker (zoals biometrische gegevens en antwoorden op beveiligingsvragen).

Na succesvolle registratie vindt identiteitsbewijs plaats wanneer de gebruiker probeert toegang te krijgen tot het systeem of zijn account wil herstellen. In beide gevallen vergelijkt de identiteitscontroledienst de informatie die de gebruiker heeft ingevoerd met de informatie die aan zijn identiteit is gekoppeld.