Wat is identiteits- en toegangsbeheer?


Identiteits- en toegangsbeheer (IAM) is een raamwerk van processen, beleid en hulpmiddelen voor het controleren van de toegang tot de kritieke gegevens en systemen van een organisatie. Met IAM kunnen bedrijven ervoor zorgen dat gebruikers zijn wie ze zeggen dat ze zijn (gebruikersauthenticatie) en dat de juiste personen toegang hebben tot de juiste bronnen (gebruikersautorisatie).