Wat is een wereldwijd leveringsmodel?

26 april 2024

Mondiale leveringsmodellen zijn van groot belang geworden bij het vormgeven van de manier waarop bedrijven in de hedendaagse onderling verbonden wereld over de grenzen heen opereren. Deze modellen maken gebruik van mondiale middelen om de efficiëntie te optimaliseren, de kosten te verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Wat is een mondiaal leveringsmodel (GDM)?

Een mondiaal leveringsmodel is een gestructureerde aanpak die organisaties gebruiken om hun bedrijfsprocessen, diensten en middelen over meerdere geografische locaties wereldwijd te distribueren. Dit model is ontworpen om de efficiëntie te optimaliseren, de productie- en operationele kosten te verlagen en 24 uur per dag productiviteit te bieden via follow-the-sun-workflows.

Een mondiaal leveringsmodel combineert doorgaans onsite, nearshore en offshore componenten om diensten en producten naadloos aan wereldwijde klanten te leveren. Het doel is om lokale voordelen zoals kosten, talent en marktinzichten te benutten, terwijl een hoge kwaliteitsstandaard wordt gehandhaafd en naleving van internationale en lokale regelgeving wordt gewaarborgd.

Hoe werkt een mondiaal leveringsmodel?

Het mondiale leveringsmodel werkt via een systematisch proces dat taken strategisch verdeelt over verschillende locaties over de hele wereld. Zo werkt het doorgaans stap voor stap:

 • Strategie ontwikkeling. Het proces begint met het definiëren van de doelstellingen van de organisatie voor het gebruik van een mondiaal leveringsmodel. Dit omvat het identificeren van de diensten of producten die zullen worden geleverd, de doelmarkten en de specifieke doelstellingen, zoals kostenreductie, verbetering van de servicekwaliteit of toegang tot nieuwe talentpools.
 • Locatie selectie. Op basis van de strategie selecteert het bedrijf de optimale locaties voor het leveren van verschillende componenten van de dienst of het product. Deze selectie wordt beïnvloed door factoren zoals kostenefficiëntie, beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, politieke stabiliteit, economische omstandigheden en de nabijheid van belangrijke markten.
 • Toewijzing van middelen. De organisatie wijst middelen toe, inclusief menselijk kapitaal en technologie, op basis van de behoeften van elke locatie. Taken die diepgaande expertise vereisen, kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd in regio's met een hogere concentratie aan geschoolde professionals, terwijl back-endactiviteiten kunnen worden verplaatst naar kosteneffectieve locaties.
 • Opstelling infrastructuur. Het bedrijf zet de noodzakelijke infrastructuur op, waaronder fysieke kantoren en technologie hardware, software en communicatiesystemen, om de activiteiten op elke geselecteerde locatie te ondersteunen.
 • Procesintegratie. Het integreren van processen op meerdere locaties impliceert het standaardiseren van activiteiten om consistentie en efficiëntie te garanderen. Dit omvat het opzetten van duidelijke communicatiekanalen, uniforme procedures en gedeelde technologieplatforms die samenwerking en het delen van gegevens mogelijk maken.
 • Naleving van regelgeving en risicobeheer. Het waarborgen van de naleving van lokale en internationale wetten is van cruciaal belang. Het bedrijf moet juridische, financiële en operationele risico’s aanpakken door robuuste governance- en compliancesystemen te implementeren.
 • Uitvoering en beheer. Nu de infrastructuur en processen aanwezig zijn, voert de organisatie de taken uit volgens haar distributiestrategie. Deze fase omvat het beheren van het personeelsbestand, het toezicht houden op de voortgang van het project en het garanderen dat de resultaten voldoen aan de kwaliteitsnormen.
 • Continue monitoring en optimalisatie. De laatste stap is het voortdurend monitoren en optimaliseren van het leveringsmodel. Dit omvat regelmatige beoordelingen van efficiëntie, kostenbesparingen en servicekwaliteit. Aanpassingen worden gedaan op basis van veranderende omstandigheden, zoals marktvraag, technologische vooruitgang en prestatiestatistieken.

Globale leveringsmodeltypen

Mondiale leveringsmodellen variëren afhankelijk van de structuur, strategie en doelstellingen van een organisatie. Dit zijn de belangrijkste soorten mondiale leveringsmodellen, elk met zijn specifieke kenmerken en toepassingen:

Offshore-model

Dit model omvat het verplaatsen van verschillende operationele processen naar een land waar de arbeidskosten aanzienlijk lager zijn dan in het thuisland. Het offshore-model wordt doorgaans gebruikt voor backoffice-activiteiten, IT-diensten, software developmenten klantenondersteuning.

Het voornaamste voordeel van het offshore-model is kostenreductie, maar het biedt ook toegang tot een bredere talentenpool. De uitdaging ligt in het beheersen van de culturele en tijdzoneverschillen die van invloed kunnen zijn op de communicatie en workflow.

Nearshore-model

In het nearshore-model worden taken uitbesteed aan landen die geografisch dichter bij het thuisland liggen dan de landen die in het offshore-model worden gebruikt. Deze nabijheid maakt vergelijkbare tijdzones en culturele affiniteiten mogelijk, waardoor betere communicatie en coördinatie mogelijk wordt.

Nearshoring is met name gunstig voor real-time operaties en functies waarbij frequent reizen of face-to-face interactie vereist is.

Onshore-model

Dit model omvat uitbesteding binnen hetzelfde land, mogelijk zelfs naar verschillende regio's of staten binnen het land. Het onshore-model verzacht de uitdagingen van culturele verschillen en tijdzoneproblemen. Het wordt vaak gebruikt wanneer de taken een hoog beveiligingsniveau vereisen, voldoen aan strikte regelgeving of wanneer er sprake is van gevoelige gegevens.

Hybride model

Het hybride model combineert elementen van offshore-, nearshore- en onshore-modellen en is ontworpen om de voordelen van elk model te maximaliseren en de nadelen ervan te minimaliseren. Kritieke taken kunnen bijvoorbeeld onshore worden afgehandeld om de controle en naleving te behouden, terwijl niet-kritieke taken naar het buitenland worden verplaatst om de kosten te verlagen. Het hybride model biedt flexen kan worden aangepast aan veranderende zakelijke behoeften en omstandigheden.

Mondiaal Shared Services Center (GSSC)

Dit model omvat het centraliseren van organisatiebrede functies zoals HR, IT, financiën en inkoop op één locatie om de hele mondiale organisatie te bedienen. Deze centra bevinden zich vaak in regio's die kostenvoordelen en geschoolde arbeidskrachten bieden. Het GSSC-model bevordert standaardisatie, gestroomlijnde processen en efficiëntieverbeteringen, maar vereist aanzienlijke initiële investeringen en sterke bestuursstructuren.

Captive Center-model

Organisaties richten hun eigen, volledige dochterondernemingen op in een ander land in plaats van dit uit te besteden aan externe dienstverleners. Captive-centra worden gebruikt om de controle over processen en intellectueel eigendom te behouden, terwijl ze toch profiteren van lagere arbeidskosten en toegang tot geschoolde arbeidskrachten. Dit model kan duurder zijn om op te zetten en te beheren, maar biedt een grotere integratie met de cultuur en activiteiten van het moederbedrijf.

Voor- en nadelen van het mondiale leveringsmodel

Het mondiale leveringsmodel biedt een reeks voor- en nadelen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de activiteiten van een organisatie. Hier is een gedetailleerd overzicht van beide kanten.

voordelen

Hier volgen enkele belangrijke voordelen van het gebruik van een mondiaal leveringsmodel. Elk van deze voordelen helpt organisaties hun efficiëntie en concurrentievermogen op een mondiale markt te maximaliseren.

 • Kostenbesparing. Een van de belangrijkste voordelen van mondiale leveringsmodellen zijn aanzienlijke kostenbesparingen. Organisaties profiteren van lagere arbeidskosten in verschillende regio’s om de totale operationele kosten te verlagen. Dit omvat goedkopere kosten voor personeel, infrastructuur en soms zelfs technologie en materialen, afhankelijk van de locatie.
 • Toegang tot geschoolde arbeidskrachten. Mondiale leveringsmodellen stellen organisaties in staat toegang te krijgen tot een bredere talentenpool. Dit is vooral voordelig op gebieden waar bepaalde vaardigheden in het thuisland schaars of duurder kunnen zijn. Bedrijven kunnen regio's aanboren waar gespecialiseerd talent overvloediger aanwezig is of onderbenut wordt.
 • Volg-de-zon-diensten. Door gebruik te maken van tijdzoneverschillen kunnen organisaties 24/7 opereren door werk over verschillende tijdzones heen uit te dragen. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsactiviteiten niet stilvallen, wat leidt tot snellere doorlooptijden van projecten en continue klantenondersteuning in verschillende regio’s.
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit. Mondiale leveringsmodellen stellen bedrijven in staat hun activiteiten op of af te schalen op basis van de vraag, zonder noemenswaardige kapitaalinvesteringen. Dit flexibiliteit helpt bedrijven zich gemakkelijker aan te passen aan de marktomstandigheden en de eisen van klanten.
 • Groter marktbereik. Door in meerdere landen aanwezig te zijn, kunnen organisaties hun inzicht in lokale markten vergroten en hun dienstenaanbod verbeteren om aan de specifieke behoeften van deze markten te voldoen. Dit kan leiden tot een grotere marktpenetratie en een groter klantenbestand.
 • Risicospreiding. Het spreiden van de activiteiten over meerdere geografische locaties kan de risico's beperken die verband houden met de sociaal-economische of politieke instabiliteit van een bepaald land. Diversificatie van de activiteiten draagt ​​ook bij aan het behoud ervan bedrijfscontinuïteit en vermindert de impact van lokale verstoringen.
 • Innovatieboost. Blootstelling aan diverse markten en talentenpools bevordert innovatie. Verschillende culturele perspectieven inspireren tot nieuwe ideeën, vergroten de creativiteit en stimuleren innovatie in producten en diensten, waardoor bedrijven een concurrentievoordeel krijgen.

Nadelen

Mondiale leveringsmodellen bieden tal van voordelen, maar brengen ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee die organisaties effectief moeten beheren. Dit zijn de belangrijkste nadelen van deze modellen:

 • Communicatieve uitdagingen. Verschillen in talen en culturen kunnen leiden tot miscommunicatie en misverstanden. Deze barrières kunnen de interacties tussen teams verspreid over verschillende geografische locaties bemoeilijken, waardoor de samenwerking wordt beïnvloed en de projecttijdlijnen mogelijk worden vertraagd.
 • Complexiteit van het beheer. Het toezicht houden op activiteiten in meerdere tijdzones en landen verhoogt de complexiteit van het beheer. Het vereist robuuste coördinatiemechanismen en vereist vaak de implementatie van geavanceerde managementtools en -processen om verschillende workflows te volgen en ervoor te zorgen dat alle teams op één lijn zitten.
 • Kwaliteitscontrole. Het garanderen van consistente kwaliteit in verschillende centra kan een uitdaging zijn. Variaties in training, normen en werkethiek tussen locaties kunnen tot inconsistente resultaten leiden.
 • Veiligheidsrisico's. Door in meerdere landen te opereren, wordt de blootstelling aan verschillende landen vergroot internetveiligheid en gegevensprivacyrisico's. Verschillende landen hebben verschillende regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waardoor naleving een ingewikkelde en arbeidsintensieve kwestie is.
 • Naleving van de regelgeving. Elk land heeft zijn eigen wet- en regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. Het navigeren door dit regelgevingslandschap kan zowel complex als kostbaar zijn, vooral voor zwaar gereguleerde sectoren zoals de financiële sector en de gezondheidszorg.
 • Afhankelijkheid van externe entiteiten. Het vertrouwen op externe leveranciers op offshore- of nearshore-locaties kan leiden tot een grotere kwetsbaarheid, vooral als deze providers te maken krijgen met verstoringen, hetzij als gevolg van politieke instabiliteit, economische neergang of natuurrampen.
 • Impact op het moreel van werknemers. Met name bij offshoring kunnen er negatieve percepties ontstaan ​​onder de beroepsbevolking in het thuisland, die zich mogelijk bedreigd voelt door banenverlies of de verschuiving van kansen naar andere landen.
 • Publieke en marktperceptie. Offshoringstrategieën resulteren soms in negatieve publiciteit als ze simpelweg worden opgevat als een manier om kosten te besparen ten koste van de binnenlandse werkgelegenheid. Dit kan de perceptie van klanten en de merkentrouw beïnvloeden, vooral in markten die gevoelig zijn voor lokale werkgelegenheidsproblemen.

Strategische risico's op de lange termijn. Afhankelijkheid van een mondiaal leveringsmodel kan de wendbaarheid van een bedrijf beperken om op marktveranderingen te reageren. Een te grote afhankelijkheid van specifieke locaties of aanbieders wordt een strategische zwakte als de mondiale dynamiek snel verandert als gevolg van geopolitieke spanningen of handelsconflicten.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.