Wat is e-mailarchivering?


E-mailarchivering is het proces waarbij e-mailberichten worden opgeslagen in een indeling die het indexeren, zoeken en ophalen van de gearchiveerde informatie mogelijk maakt. In zakelijke omgevingen worden e-mails gearchiveerd om de bedrijfscontinuïteit te behouden en de informatie te beschermen in geval van onvoorziene omstandigheden. Bovendien worden e-mailarchieven bewaard voor het nageslacht, interne en externe audits en naleving van de regelgeving.