Definitie van elektronische formulieren - Wat zijn e-formulieren?

4 June 2024

Elektronische formulieren, of e-formulieren, zijn digitale versies van traditionele papieren formulieren die worden gebruikt om informatie efficiënt te verzamelen en te verwerken. Ze bieden tal van voordelen, waaronder verbeterde toegankelijkheid, minder papierwerk, snellere verwerkingstijden en verbeterde gegevensnauwkeurigheid.

wat is een elektronisch formulier

Wat is een e-formulier?

Elektronische formulieren (e-formulieren) zijn digitale equivalenten van traditionele papieren formulieren die worden gebruikt voor het verzamelen, verwerken en opslaan van informatie. Ze zijn ontworpen om de gegevensinvoer en het beheer te stroomlijnen door gebruikers in staat te stellen informatie elektronisch in te voeren via computers, tablets of smartphones.

E-formulieren bevatten verschillende invoervelden, zoals tekstvakken, vervolgkeuzemenu's en selectievakjes, evenals validatieregels om de nauwkeurigheid en volledigheid van de verzamelde gegevens te garanderen. Deze formulieren zijn vaak geïntegreerd met databanken en andere digitale systemen, waardoor een naadloze gegevensoverdracht mogelijk wordt en het risico op fouten bij handmatige gegevensinvoer wordt verminderd. Bovendien verbeteren elektronische formulieren de toegankelijkheid, waardoor gebruikers formulieren op afstand en veilig kunnen invullen en indienen, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de afhankelijkheid van fysiek papierwerk wordt verminderd.

Hoe werken e-formulieren?

Elektronische formulieren, of e-formulieren, functioneren door het digitaliseren van het proces van het verzamelen en verwerken van informatie, het stroomlijnen van workflows en het verbeteren van de nauwkeurigheid en toegankelijkheid van gegevens. Hier is een overzicht van hoe ze werken:

 1. Ontwerp en creatie. E-formulieren worden gemaakt met behulp van gespecialiseerde software of online platforms. Tijdens deze fase kunnen formulierontwerpers verschillende soorten invoervelden toevoegen, zoals tekstvakken, keuzerondjes, selectievakjes, vervolgkeuzemenu's en datumkiezers. Bovendien kunnen ze validatieregels opnemen om de nauwkeurigheid en consistentie van de ingevoerde gegevens te garanderen.
 2. Distribution. Eenmaal ontworpen, kunnen e-formulieren worden verspreid via verschillende kanalen, zoals e-mail, websites of andere kanalen cloud-gebaseerde platforms. Ze kunnen worden ingebed in webpagina's of worden gedeeld via links, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruikers.
 3. Gegevensinvoer. Gebruikers hebben toegang tot het e-formulier op hun apparaten, zoals computers, tablets of smartphones. Ze vullen de vereiste informatie rechtstreeks in de formuliervelden in. E-formulieren bevatten vaak realtime validatiefuncties die gebruikers begeleiden en fouten voorkomen door onmiddellijke feedback te geven als onjuiste of onvolledige gegevens worden ingevoerd.
 4. Dwang. Na het invullen van het formulier dienen gebruikers het elektronisch in. Dit triggert verschillende acties, zoals het versturen van bevestigingsmails, het genereren van notificaties of het automatisch doorsturen van de gegevens naar de betreffende database of systeem voor verwerking.
 5. Gegevensverwerking en opslag. De ingediende gegevens worden verzameld en opgeslagen in digitale databases, waardoor ze eenvoudig toegankelijk, op te halen en te beheren zijn. De gegevens kunnen automatisch worden verwerkt, geïntegreerd met andere systemen en worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals analyse, rapportage of workflowautomatisering.
 6. Integratie en automatisering. E-formulieren kunnen worden geïntegreerd met andere softwaretoepassingen, zoals CRM-systemen (Customer Relationship Management), Enterprise Resource Planning (ERP) systemen of documentbeheersystemen. Integratie maakt een naadloze gegevensstroom mogelijk en automatiseert routinetaken, waardoor handmatige tussenkomst wordt verminderd en de efficiëntie wordt verbeterd.
 7. Beveiliging en naleving. E-formulieren zijn ontworpen met beveiligingsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen. Dit bevat encryptie, veilig authenticatie methoden en naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals GDPR or HIPAA.

Voordelen van elektronische formulieren

Elektronische formulieren bieden tal van voordelen die de efficiëntie, nauwkeurigheid en toegankelijkheid van het verzamelen en verwerken van gegevens verbeteren. Organisaties kunnen workflows stroomlijnen, kosten verlagen en de algehele productiviteit verbeteren door over te stappen van traditionele papieren formulieren naar digitale formaten. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van elektronische formulieren:

 • Verbeterde toegankelijkheid. E-formulieren kunnen overal en altijd worden geopend en ingevuld met behulp van verschillende apparaten, zoals computers, tablets en smartphones.
 • Verbeterde gegevensnauwkeurigheid. E-formulieren bevatten validatieregels en realtime foutcontrole, die ervoor zorgen dat de ingevoerde informatie accuraat en volledig is.
 • Snellere verwerkingstijden. Digitale indiening van e-formulieren elimineert de noodzaak voor fysieke behandeling, transport en analyse van papieren formulieren.
 • Kostenbesparingen. Door de afhankelijkheid van papier, drukwerk en fysieke opslag te verminderen, helpen e-formulieren organisaties te besparen op materialen en de bijbehorende kosten. Bovendien vermindert de automatisering van gegevensinvoer en -verwerking de arbeidskosten en administratieve overhead.
 • Duurzaamheid van het milieu. Door over te stappen op e-formulieren wordt het papierverbruik geminimaliseerd en de verspilling verminderd.
 • Gestroomlijnde workflows. E-formulieren kunnen worden geïntegreerd met verschillende digitale systemen en databases, waardoor een naadloze gegevensoverdracht en automatisering van routinetaken wordt vergemakkelijkt.
 • Beter databeheer. E-formulieren kunnen effectiever worden georganiseerd, doorzocht en geanalyseerd dan papieren formulieren, waardoor het gegevensbeheer en de toegankelijkheid worden verbeterd.
 • Beveiliging en naleving. E-formulieren kunnen worden ontworpen om gevoelige informatie te beschermen met robuuste beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie en veilige authenticatie. Ze ondersteunen ook de naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens veilig en ethisch worden verwerkt.
 • Aanpassing en flexibiliteit. E-formulieren kunnen eenvoudig worden aangepast aan specifieke organisatorische behoeften.
 • Schaalbaarheid. E-formulieren kunnen worden geschaald om grote inzendingen te verwerken zonder beperkingen op het gebied van fysieke opslag en handmatige verwerking. Deze schaalbaarheid is vooral gunstig voor organisaties die te maken hebben met fluctuerende of groeiende eisen op het gebied van gegevensverzameling.

Industrieën die het meest gebruik maken van e-formulieren

Elektronische formulieren worden in verschillende sectoren veel gebruikt om de gegevensverzameling te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en de nauwkeurigheid te vergroten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende industrieën die gebruik maken van e-formulieren.

Informatietechnologie (IT)

IT-afdelingen en bedrijven gebruiken e-formulieren voor helpdesktickets, projectaanvragen, wijzigingsbeheer en voorraadbeheer. Met e-formulieren kunnen IT-professionals gegevens efficiënt verzamelen en verwerken, workflows automatiseren en ervoor zorgen dat alle noodzakelijke informatie nauwkeurig wordt vastgelegd. Door e-formulieren te integreren met IT-beheersystemen kunnen organisaties de responstijden verbeteren, de samenwerking verbeteren en uitgebreide gegevens bijhouden van IT-activiteiten en -middelen.

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen en klinieken gebruiken e-formulieren voor patiëntenregistratie, medische geschiedenis, toestemmingsformulieren en facturering. Deze digitale formulieren verbeteren de nauwkeurigheid van de gegevens, verminderen het papierwerk en maken snelle toegang tot patiëntendossiers mogelijk, wat de kwaliteit van de zorg en de operationele efficiëntie verbetert. Bovendien helpen e-formulieren zorgverleners te voldoen aan de HIPAA- en andere regelgeving inzake gegevensbescherming door gevoelige patiëntinformatie te beveiligen.

Financial Services

Banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen gebruiken e-formulieren voor het openen van rekeningen, leningaanvragen, verzekeringsclaims en compliancerapportage. E-formulieren verminderen de tijd die nodig is voor het verwerken van transacties, minimaliseren fouten en zorgen ervoor dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Door routinetaken te automatiseren en te integreren met backend-systemen, stellen e-formulieren financiële dienstverleners in staat hun klanten snellere en efficiëntere diensten aan te bieden.

Onderwijs

In de onderwijssector worden e-formulieren op grote schaal gebruikt voor de inschrijving van studenten, cursusregistratie, het verzamelen van feedback en administratieve taken. Door papieren formulieren te digitaliseren, verminderen onderwijsinstellingen de administratieve overhead, verbeteren ze de communicatie met leerlingen en ouders en zorgen ze voor tijdige toegang tot belangrijke informatie. E-formulieren ondersteunen ook leeromgevingen op afstand doordat studenten formulieren online kunnen invullen en indienen.

Overheid

Overheidsinstanties gebruiken e-formulieren om de dienstverlening aan burgers te verbeteren, de transparantie te vergroten en administratieve processen te stroomlijnen. E-formulieren worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vergunningsaanvragen, belastingaangiften, verzoeken om openbare registers en kiezersregistraties. De acceptatie van e-formulieren helpt overheidsinstanties het papierwerk te verminderen, de nauwkeurigheid van gegevens te verbeteren en de dienstverlening te versnellen.

Personeelszaken

In de HR-sector zijn e-formulieren essentieel voor het beheren van werknemersinformatie, wervingsprocessen en nalevingsdocumentatie. HR-afdelingen gebruiken e-formulieren voor sollicitaties, onboarding-papierwerk, prestatiebeoordelingen en inschrijving voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gebruik van e-formulieren vereenvoudigt het verzamelen van gegevens, vermindert fouten bij handmatige gegevensinvoer en zorgt ervoor dat werknemersdossiers up-to-date en gemakkelijk toegankelijk zijn. Bovendien helpen e-formulieren HR-professionals bij het naleven van arbeidswetten en -regelgeving door nauwkeurige en veilige werknemersdossiers bij te houden.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.