Wat is een inbelverbinding?

4 april 2024

Een inbelverbinding is een vorm van internettoegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het openbare telefoonnetwerk (PSTN) om verbinding te maken met een Internetprovider (ISP) door een telefoonnummer te kiezen op een conventionele telefoonlijn. De computer of eindapparatuur van de gebruiker maakt gebruik van een modem om Internet Protocol-pakketten en controle-informatie te coderen en decoderen in geluidssignalen die via de telefoonlijn kunnen worden verzonden.

Hoe werkt een inbelverbinding?

Hier volgt een kort overzicht van hoe een inbelverbinding werkt:

 • Initialisatie. De computer van de gebruiker brengt de verbinding tot stand door de modem de opdracht te geven een nummer te bellen dat verbinding maakt met de internetprovider (ISP).
 • Handenschudden. Wanneer de oproep wordt beantwoord, communiceert het door de ISP beheerde modem met het modem van de gebruiker om overeenstemming te bereiken over communicatieprotocollen en de verbindingssnelheid. Dit proces staat bekend als handenschudden.
 • Data overdracht. Zodra de handshaking is voltooid, kunnen gegevens worden overgedragen tussen de computer van de gebruiker en die van de ISP server. De gegevens worden van hun digitale vorm omgezet in analoge signalen die via de telefoonlijn kunnen worden verzonden. Aan de ontvangende kant worden deze analoge signalen weer omgezet in digitale gegevens.
 • Verbinding verbroken. De verbinding blijft open totdat de gebruiker besluit de verbinding te verbreken of tot de telefoonlijn wordt onderbroken. De verbinding verbreken kan zo eenvoudig zijn als het ophangen van de telefoon of het instrueren van de computer om de sessie te beëindigen.

Inbelverbinding versus breedband

Inbel- en breedbandverbindingen verschillen qua technologie, snelheid, betrouwbaarheid en algehele gebruikerservaring. Hier vindt u een gedetailleerde vergelijking van inbellen en breedband.

Technologie

 • Dial-up: gebruikt het openbare telefoonnetwerk (PSTN) om een ​​internetverbinding tot stand te brengen via een standaard telefoonlijn. Een modem zet digitale gegevens om in analoge signalen en omgekeerd.
 • Breedband: Maakt gebruik van verschillende technologieën, waaronder:
  • DSL (digitale abonneelijn). Verzendt gegevens via bestaande telefoonlijnen, maar op hogere frequenties, waardoor internet- en telefoondiensten tegelijkertijd kunnen werken.
  • Kabel. Maakt gebruik van de coaxkabelinfrastructuur van kabeltelevisieaanbieders.
  • Glasvezel. Verzendt gegevens als lichtpulsen langs glas- of kunststofvezels en biedt de hoogste snelheden.
  • Satelliet. Biedt internettoegang via communicatiesatellieten, handig in afgelegen gebieden.

Snelheid

 • Dial-up: Het biedt doorgaans snelheden tot 56 kbps (kilobits per seconde). In de praktijk zijn de snelheden echter vaak lager vanwege factoren als lijnkwaliteit en interferentie.
 • Breedband: Als brede categorie omvat deze verschillende soorten hogesnelheidsinternetverbindingen, zoals DSL, kabel, glasvezel en satelliet, met snelheden variërend van 1 Mbps (megabits per seconde) tot 1 Gbps (gigabits per seconde) of meer, aanzienlijk sneller dan inbellen.

Verbinding en betrouwbaarheid

 • Dial-up: Vereist inbellen bij de ISP server elke keer een verbinding tot stand te brengen, wat tijdrovend en onbetrouwbaar kan zijn. De verbinding is ook gevoelig voor interferentie en kan worden verbroken als de telefoonlijn wordt verstoord.
 • Breedband: Biedt een "altijd aan"-verbinding, voor een betrouwbaardere en stabielere internetervaring. Het risico op interferentie en verbroken verbindingen is aanzienlijk lager in vergelijking met een inbelverbinding.

Gebruikerservaring

 • Dial-up: vanwege de lage snelheden kan het downloaden van bestanden, het streamen van video's of het surfen op moderne websites frustrerend of onpraktisch zijn. De verbinding kan ook de telefoonlijn verbreken, waardoor inkomende of uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
 • Breedband: Faciliteert een veel betere gebruikerservaring met hoge download- en uploadsnelheden, waardoor het geschikt is voor het streamen van high-definition video's, online gaming, videoconferenties en andere bandbreedte-intensieve activiteiten. Het interfereert niet met de telefoondienst (behalve in het geval van DSL, dat gelijktijdig gebruik nog steeds mogelijk maakt).

Beschikbaarheid

 • Dial-up: Dit was ooit de enige beschikbare optie, maar wordt nu vooral gebruikt in landelijke of afgelegen gebieden waar breedbandtechnologieën niet toegankelijk zijn.
 • Breedband: Op grote schaal beschikbaar in stedelijke en voorstedelijke gebieden, met voortdurende inspanningen om de dekking uit te breiden naar achtergestelde regio's.

Hoe u een inbelverbinding instelt

Hier is een algemene gids die het proces schetst, geschikt voor de meeste Windows-omgevingen:

1. Controleer de hardwarevereisten. Zorg ervoor dat er een modem op uw computer is geïnstalleerd. Voor de meeste inbelverbindingen is een analoog modem vereist. Zorg er ook voor dat u een werkende telefoonlijn heeft die op de modem kan worden aangesloten.

2. Zorg voor een inbelinternetdienst. Meld u aan voor een inbelinternetdienst bij een internetprovider. Zij voorzien u van het benodigde inbeltelefoonnummer, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

3. Sluit de telefoonlijn aan op de modem. Sluit het ene uiteinde van een telefoonlijn aan op de modem port op uw computer en het andere uiteinde op uw telefoonaansluiting aan de muur.

4. Stel de inbelverbinding in (Windows-voorbeeld).

 1. Open Configuratiescherm. Deze kun je vinden door te zoeken in het startmenu.
 1. Netwerk en internet. Klik op de instellingen voor 'Netwerkcentrum' of 'Netwerk en internet', afhankelijk van uw versie van Windows.
 2. Het opzetten van een nieuwe verbinding of netwerk. Kies deze optie en selecteer "Een inbelverbinding instellen" wanneer daarom wordt gevraagd.
 3. Voer ISP-gegevens in. Voer het telefoonnummer in dat u van uw ISP heeft gekregen, samen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw verbinding ook een naam geven, zodat u deze gemakkelijk kunt identificeren.
 4. Verbind. Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd, klikt u op “Verbinden” om de verbinding te testen. Als alles correct is ingevoerd, moet uw computer het nummer van de ISP bellen en een internetverbinding tot stand brengen.

5. Pas indien nodig instellingen aan.

 • Problemen. Als de verbinding mislukt, controleer dan uw instellingen en telefoonlijnverbinding en zorg ervoor dat uw modem correct functioneert.
 • Configureer aanvullende instellingen. Afhankelijk van uw behoeften wilt u wellicht uw internetopties configureren via het Configuratiescherm, zoals het instellen van een firewall of het aanpassen van de kieseigenschappen.

6. Maak verbinding met internet. Eenmaal ingesteld, kunt u verbinding maken met internet door op uw inbelverbinding te klikken en 'Verbinden' te selecteren. Uw computer belt het telefoonnummer van de ISP, logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoorden breng een internetverbinding tot stand.

7. Verbinding verbreken. Om de verbinding te verbreken, klikt u op het netwerkpictogram in het systeemvak, selecteert u uw inbelverbinding en kiest u 'Verbinding verbreken'.

Voor- en nadelen van een inbelverbinding

Inbellen heeft enkele voordelen en beperkingen voor gebruikers.

voordelen

Dit zijn de voordelen van inbelverbindingen:

 • Beschikbaarheid. Inbelinternet is bijna overal beschikbaar waar een telefoonlijn is, waardoor het toegankelijk is in landelijke of afgelegen gebieden waar breedbandverbindingen mogelijk niet beschikbaar zijn.
 • Betaalbaarheid. Inbeldiensten zijn over het algemeen goedkoper dan breedbandverbindingen. Dit kan een belangrijke overweging zijn voor gebruikers die internettoegang nodig hebben maar hun uitgaven willen minimaliseren. Omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande telefoonlijnen, zijn er geen extra infrastructuur- of installatiekosten nodig die mogelijk gepaard gaan met het opzetten van breedband.
 • Eenvoud. Het opzetten van een inbelverbinding is relatief eenvoudig en kan vaak met minimale technische kennis worden gedaan. Voor inbelverbindingen zijn geen geavanceerde apparatuur vereist. Een werkende modem en een telefoonlijn zijn in wezen alles wat nodig is, waardoor het een haalbare optie is voor oudere computers.
 • Betrouwbaar in noodgevallen. In situaties waarin breedbandverbindingen uitvallen of tijdens stroomstoringen (ervan uitgaande dat iemand een laptop met batterijvoeding heeft en een traditionele telefoonlijn die niet afhankelijk is van externe voeding), kan een inbelverbinding dienen als een betrouwbare oplossing. backup optie voor basisinternettoegang.
 • Handig voor basistaken. Inbellen kan voldoende en kosteneffectief zijn voor gebruikers die alleen internettoegang nodig hebben voor basistaken zoals het verzenden van e-mails of eenvoudig surfen op het internet.
 • Beveiliging. Gezien de lagere snelheden en het afnemende gebruik zijn inbelverbindingen minder aantrekkelijke doelwitten voor hackers dan breedbandnetwerken. Dit maakt ze echter niet inherent veilig en er moeten nog steeds voorzorgsmaatregelen worden genomen.
 • Gemeten gebruik. Sommige inbelabonnementen rekenen per uur in plaats van een vast maandelijks tarief, wat kosteneffectief kan zijn voor gebruikers die slechts af en toe internettoegang nodig hebben.

Nadelen

Aan de andere kant hebben inbelverbindingen enkele nadelen, vooral vergeleken met moderne breedbandverbindingen. Deze nadelen zijn onder meer:

 • Traagheid. Inbelverbindingen zijn aanzienlijk langzamer dan breedbandverbindingen, met maximale snelheden van ongeveer 56 kbps. Dit kan het surfen op moderne websites, het downloaden van bestanden of het streamen van media tijdrovend of praktisch onmogelijk maken.
 • Verbindt de telefoonlijn. Inbelverbindingen maken gebruik van de bestaande telefoonlijn, waardoor de lijn bezet is terwijl u verbonden bent met internet. Hierdoor kunt u niet bellen of gebeld worden, tenzij u een tweede telefoonlijn voor de internetverbinding heeft.
 • Geen gelijktijdige spraak en data. In tegenstelling tot sommige breedbanddiensten (zoals DSL, waarmee tegelijkertijd internet- en spraakoproepen via dezelfde lijn mogelijk zijn), is bij inbelverbindingen geen gelijktijdige spraak- en datatransmissie mogelijk.
 • Lange verbindingstijd. Het tot stand brengen van een verbinding met inbelinternet kan lang duren. Het proces omvat het kiezen van het nummer van de ISP en het wachten tot de verbinding tot stand is gebracht, wat aanzienlijk langer duurt dan de vrijwel onmiddellijke toegang die wordt geboden door breedbandverbindingen.
 • Verbroken verbindingen. Inbelverbindingen kunnen minder stabiel zijn en sneller verbroken worden. Dit kan te wijten zijn aan lijnruis, slechte lijnkwaliteit of onderbrekingen op de telefoonlijn.
 • Beperkte beschikbaarheid van diensten. Veel moderne onlinediensten en -toepassingen vereisen hogere internetsnelheden dan een inbelverbinding kan bieden. Dit omvat videostreaming, online gaming, videoconferenties en het downloaden van grote bestanden, die mogelijk onbruikbaar of ernstig beperkt zijn via een inbelverbinding.
 • Incompatibiliteit met moderne websites. Naarmate websites geavanceerder worden, hebben ze hogere internetsnelheden nodig om efficiënt te kunnen laden. Gebruikers van inbelverbindingen kunnen merken dat moderne websites erg langzaam of helemaal niet laden.

Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.