Wat is een decoderingssleutel?


Een decoderingssleutel is een stuk code dat in cryptografie wordt gebruikt om te keren encryptie. Versleuteling maakt gegevens onleesbaar cijfertekst, die wordt gebruikt om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Om toegang te krijgen tot de originele gegevens is een decoderingssleutel vereist. De kracht van een decoderingssleutel hangt af van de lengte, complexiteit, veilig beheer en distributie.