Wat is datageletterdheid?


Datageletterdheid is het vermogen om zinvolle informatie uit gegevens te begrijpen en te extraheren en om die gegevens in context te lezen, schrijven en communiceren.

Datageletterd zijn omvat vooral weten welke data geschikt is om voor een bepaald doel te gebruiken, kritisch nadenken over informatie uit data-analyses en het kunnen herkennen van verkeerd geïnterpreteerde of misbruikte data.