Wat is Data Center Opslag?


Data center opslag is een overkoepelende term voor de hardware en software die wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens binnen een on-site faciliteit. De term dekt ook alle IT-processen en -procedures die beheerders in staat stellen activa op te slaan, op te halen, te distribueren, te back-uppen en te archiveren in een on-prem data center.