Wat is Data Center Opslag?

14 februari 2023

Data center opslag is een overkoepelende term voor de hardware en software die wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens binnen een on-site faciliteit. De term dekt ook alle IT-processen en -procedures die beheerders in staat stellen activa op te slaan, op te halen, te distribueren, te back-uppen en te archiveren in een on-prem data center.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.