Wat is een cyberincident?


Een cyberincident is een ongeoorloofde of storende gebeurtenis die een nadelig effect heeft op een computernetwerk, system of gegevens. Het omvat een breed scala aan incidenten, zoals cyberaanvallen, datalekken, netwerkinbraken, malware-infecties, ongeoorloofde toegang, systeemstoringen of andere kwaadwillige of toevallige gebeurtenissen die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van digitale informatie.

Cyberincidenten kunnen variëren in ernst en impact, variërend van kleine verstoringen tot grote inbreuken die leiden tot uitgebreide Data Loss, financieel verlies, reputatieschade of operationele verstoring.