Wat is cryptojacking?


Cryptojacking is het ongeoorloofde gebruik van iemands computerbronnen om cryptocurrencies te minen zonder hun medeweten of toestemming. Het gaat om het gebruik van verwerkingskracht en elektriciteit van andermans computers, smartphones, servers of andere apparaten om cryptocurrencies te minen.

Bij cryptojacking hebben cybercriminelen op verschillende manieren toegang tot apparaten, zoals malware, gecompromitteerde websites of kwaadaardige e-mails.